Chef Kvalitet – Head of Quality and Environment

Om tjänsten

Chef Kvalitet – Head of Quality and Environment

Tjänst: Chef Kvalitet – Head of Quality and Environment

Företag: Saab AB

Sista ansökan: 2020-08-28

Ansökan: Ansök här

Vad blir du del av

Industrial Products and Services (IPS) är ett affärsområde inom Saab som fokuserar på civil business-to-business (B2B). Med rötterna i vårt militära kunnande utvecklar vi idag system och produkter för en mer hållbar och effektiv flygindustri, och tillhandahåller unik och ledande teknologi för traffic management och civil säkerhet. IPS erbjuder även tjänster inom cyber security, digitalisering och automatisering till framför allt industri-, säkerhets- och försvarssektorn. I affärsområdet ingår Aerostructures, Avionics Systems, Traffic Management och det oberoende konsultföretaget Combitech. IPS har ca. 3500 medarbetare och omsätter ca. 6.000 MSEK.

Aerostructures utvecklar, industrialiserar och producerar flygplansstruktur med ingående system till främst civil flygindustri över hela världen. Enheten är en integrator som har helhetsansvar för projekt innehållande utveckling, industrialisering och produktion av delar till kundernas flygplan. Affärerna drivs i en internationell miljö där kunderna är främst Airbus och Boeing, men produktion av kompositdelar till bl a Gripenprogrammet ingår i verksamheten.

Affärerna driver verksamheten framåt och vi har ökad samverkan med internationella partners där vi bland annat driver en egen verksamhet i Indien.

Vi söker nu en kvalitets- och miljöchef, tillika en roll i Affärsenhetens ledningsgrupp, med ansvar att leda Aerostructures kvalitetsresurser. Avdelningen består av ca. 20st medarbetare fördelat på Produktions- & leverantörskvalitet samt kvalitetsstab. Avdelningen ansvarar även för affärsenhetens miljöfunktion.

Kvalitetsavdelningen omfattar kompetensområdena kravhantering, ledningssystem, kundkvalitet, mätsystem, produktions- och utvecklingskvalitet samt miljöfunktionen.

Som avdelningschef och del av Affärsenhetens ledningsgrupp arbetar Du aktivt med den långsiktiga utvecklingen och planeringen av förmågeutveckling, liksom ständig förbättring av våra arbetssätt.

I din roll som kvalitetschef ansvarar du för att ett effektivt verksamhetsledningssystem finns och du samordnar och utvecklar kvalitetsarbetet i alla enhetens verksamheter. Du leder våra olika forum som Kvalitetsledningen och Product Safety Board. Våra förväntningar på dig är att du ständigt utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetssystem så att det lever upp till våra kunders krav och vedertagna standards. Vidare representerar du vår enhet i olika externa forum, mot kunder och certifieringsorgan. Våra externa kunder är Airbus och Boeing.

Din framtida utmaning

Vi söker Dig som vill delta i att leda och utveckla verksamheten inom Aerostructures i Linköping. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • Leda och utveckla avdelningens arbete
  • Utveckla vår affärsmässighet och konkurrenskraft
  • Ansvara för att nå avdelningens uppsatta mål och därigenom medverka till affärsenhetens mål
  • Aktivt arbeta med och driva förmågeutveckling enligt vald strategi
  • Ansvara för utveckling av verktyg och metoder
  • Planera avdelningens verksamhet och resursanvändning tillsammans med sektionschefer
  • Ansvar för avdelningens budget och ekonomiska uppföljning
  • Driva och efterfråga kompetensutveckling för avdelningens resurser
  • Arbeta nära kunderna i våra program och utvecklingsprojekt

Den du är idag

Du är en erfaren ledare med stort engagemang och kvalitetsintresse samt goda kunskaper inom kvalitetsutveckling som aktivt utvecklar avdelningens och varje individs förmåga.

Du har goda ledaregenskaper, god människokännedom och ser förändringsarbete som en naturlig del av arbetet. Som person engagerar och inspirerar du medarbetarna, har förmågan att utveckla teamkänsla, samt vara drivande och målinriktad.

Du är en lagspelare som ser möjligheter i en vardag där gränsytorna är många och kontaktnätet stort.

Du skapar förutsättningar för ett proaktivt och stödjande kvalitets- och miljöarbete, samtidigt kravställa och stödja verksamheten i det dagliga arbetet.

Du har högskolekompetens eller motsvarande relevanta kunskaper med dokumenterad erfarenhet inom ledarskap och kvalitetsarbete. Det är meriterande med kunskaper/erfarenheter inom kravhantering, Processutveckling, 7QC-vertygen, Six Sigma, LEAN-metodik, digitalisering och automatisering. Då vi arbetar i en internationell miljö krävs mycket god förmåga i engelska i både tal och skrift.

Tjänsten omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. Söker du stimulerande och utmanande arbete och känner du igen dig själv i beskrivningen ovan så ser vi fram emot att du skickar in din ansökan redan idag!

Ansök här.

Kontakt
Saab AB, 073-418 92 44

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.