nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Hållbarhetschef till Sandviken Energi

Sandviken Energi är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi cirka 150 medarbetare och omsätter cirka 470 miljoner kronor. Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.
www.sandvikenenergi.se

–  processorienterad ledare som involverar sina medarbetare mot tydliga mål

Dina arbetsuppgifter
Sandviken Energi är ett infrastrukturbolag inom samhällsbyggnad som syftar till att stödja hushåll och verksamheter i stort inom ex. energi, fjärrvärme, vatten & avlopp, gata samt stadsnät.

Sandviken Energi har samlat ett antal enheter till ny avdelning ”Hållbarhet” som ska ge verksamhetsstöd till kärnverksamheterna inom bland annat projekt, IT, verksamhetsutveckling och miljö. Målbilden är att skapa en koncerngemensam arbetsmodell där ständiga förbättringar, resurseffektivitet och säker arbetsplats är viktiga.

Tillsammans med ca 15 medarbetare med specialistkompetenser blir uppdraget att fortsätta att implementera och driva på efterfrågan som finns internt inom bolaget – att utveckla standardiserat arbetssätt.

Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att etablera och utveckla standardiserade metoder för process- och effektivitetsarbete. Du har säkert erfarenhet av processmodeller och verksamhetsutveckling inom ledande position. I o m att avdelningen innehåller varierade enheter så blir ditt coachande och tydliga ledarskap viktigt för att bygga förtroende.

Som person är du resultatinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har förmåga att, såväl tillsammans med andra som enskilt, motivera och entusiasmera dina medarbetare. Du är strukturerad, har förmåga att leda och slutföra uppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning mot verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.

Välkommen att bli en nyckelperson inom Sandviken Energis fortsatta utveckling!

Kontaktperson: Torgny Balkefors
Telefonnummer: 0733434769
torgny@balkefors-ponsiluoma.se

Annonsör Sandviken Energi

Ansök

Sista ansökningsdag: 20 januari 2019

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Har du en hisspitch för kvalitet?

Blogg

Du har väl en hisspitch där du på 10 sekunder kan förklara vad du jobbar med? Om inte, är det dags att du skaffar det. Idag är det otydligt vad kvalitet är. Men om vi inom kvalitetsprofessionen själva skulle börja definiera vad vi arbetar med så skulle vi bidra med att göra kvalitetsbegreppet mer tydligt.

Fem steg till en bättre internrevision

Låt den interna revisionen bli mindre av en teknisk undersökning och titta mer på de mjuka värdena. Genom att lyfta blicken från protokollet och titta mer på beteenden kan interrevisorn bidra till att utveckla förbättringskulturen.
– Internrevisorn borde vara mer av en hjälte i verksamheten, säger Jörgen Backersgård, ordförande i Swetic.