HR-/avdelningschef

Om tjänsten

HR-/avdelningschef

Tjänst: HR-/avdelningschef

Företag: Borås Stad

Sista ansökan: 2023-01-08

Ansökan: Ansök här

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare, där Servicekontoret är utförare. Omkring 350 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås Stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning.

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu en HR-/avdelningschef till avdelningen Personal- och Löneservice. På Personal- och Löneservice finns Borås Stads löneenhet Löneservice samt Personalenheten, som är en av Servicekontorets interna stabsfunktioner. På avdelningen arbetar cirka 30 medarbetare. Löneservice hanterar kvalificerad löneadministration för förvaltningarna i Borås Stad och flera av Borås Stads bolag. Som HR-/avdelningschef för Personal- och Löneservice har du en kombinerad tjänst, där du är närmsta chef till Borås Stads lönechef samt till Personalenheten; en stabsenhet för personaladministration, HR, nämndadministration, kvalitets- och miljösamordning och kommunikation. I staben ingår tio medarbetare och består av HR-specialister, nämndsekreterare, kvalitets- och miljösamordnare, kommunikatör, projektsamordnare och assistenter.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som HR- och avdelningschef medverkar du aktivt till att förvaltningen når sina uppsatta mål och du är en tydlig bärare av våra gemensamma värderingar.

Som HR-chef har du ett förvaltningsövergripande ansvar för bland annat chefs- och ledarskapsfrågor, personalfrågor, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rehabilitering och facklig samverkan inom förvaltningen. Du fungerar som ett stöd till förvaltningens chefer samt HR-specialister och har kunskapen, erfarenheten samt viljan att driva ett strategiskt och framåtsyftande HR-arbete på förvaltningen.

För att möta framtiden och vara en attraktiv arbetsgivare i framkant ser vi vikten av en kontinuerlig utveckling inom employer branding och våra HR-processer. Servicekontoret har höga ambitioner med sitt HR-arbete och vi ser därför att du har en bred kompetens inom HR-området. Vi förväntar oss att du säkerställer att Servicekontoret driver ett modernt och utvecklingsinriktat HR-arbete genom att du är sakkunnig och tillser att förvaltningen arbetar i enlighet med lag och avtal.

Som HR-chef och förvaltningens representant i centrala HR-forum ser vi att du har intresset och kunskapen att bidra till en kunskapsökning gällande utförarverksamhet inom tekniska samt servicetjänster kopplat till våra HR-processer. Därutöver deltar du i och medverkar till att utveckla HR-nätverket i det tekniska klustret inom Borås Stad. Vi tror därför att du har en bakgrund från liknande verksamheter.

Som avdelningschef har du även ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi för den egna avdelningen. Du ingår i Servicekontorets ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschef. Som närmsta chef för stabsfunktionen Personalenheten kommer du även att leda förvaltningens funktioner för kommunikation, nämndsekretariat och arkivhantering, personaladministration samt kvalitets- och miljösamordning. Vi ser därför att du har ett engagemang för dessa områden och ett processtänk som skapar möjligheter till synergieffekter mellan olika funktioner. Vi ser det som en förutsättning att du har ett coachande förhållningssätt som främjar medarbetarnas självledarskap för att klara uppdraget i sin helhet.

Du som söker

Som vår blivande HR-/avdelningschef har du en relevant akademisk examen med inriktning mot HR, alternativt liknande inriktning vilken arbetsgivaren bedömer lämplig, samt erfarenhet av att leda liknande eller motsvarande verksamheter. Vi tror att du har erfarenhet av att ha verkat i en politiskt styrd organisation och gärna kommunal sådan. Du ska ha erfarenhet av att ha drivit ett aktivt utvecklingsarbete och kan visa på lyckat resultat.

Vi ser framför oss att du har förmågan att skapa engagemang och driv i organisationen. Du möter utmaningar på ett insiktsfullt sätt och har förmågan att också skapa inspiration kring viktiga HR-perspektiv. Du uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och har höga ambitioner samt erfarenhet av att ta initiativ, driva aktiviteter och uppdrag och komma i mål med dessa under affärsmässiga förhållanden.

Du är en relationsbyggare men även en skicklig förhandlare med en hög arbetsrättslig kompetens och det faller sig naturligt för dig att samverka med andra förvaltningar, Stadsledningskansliet, myndigheter, beställare och andra intressenter. Att se till förvaltningens bästa som helhet är en självklarhet för dig. Du har ett förtroendeskapande ledarskap, är modig som chef samt duktig på att skapa engagemang, delaktighet och förståelse hos både chefer och medarbetare, såväl dina egna som förvaltningens i stort. I ditt arbete är dina viktigaste hörnstenar kommunikation, samarbete samt relationsbyggande på alla nivåer. Vi tror att du ser långsiktigt på uppdraget.

Att du är en van användare av IT-stöd är en förutsättning för tjänsten då du i det dagliga arbetet ska kunna använda olika system. Du har goda kunskaper i det svenska språket och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb.


Upplysningar om tjänsten lämnas av förvaltningschef Kenneth Lundqvist, tfn 033-35 79 32. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033- 35 70 00.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via knappen Sök tjänst nedan

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2023-01-08

Förändringsledning

Kunskapsmaterial

Kvalitetsprofilen

Bloggar

Läst

Karriär

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.