Kvalitet- och hållbarhetssamordnare

Om tjänsten

Kvalitet- och hållbarhetssamordnare

Tjänst: Kvalitet- och hållbarhetssamordnare

Företag: Ersta Diakoni

Sista ansökan: 2022-06-19

Ansökan: Ansök här

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. Ersta Diakonis verksamheter är miljöcertifierade sedan 2008 och kvalitetscertifierade sedan 2012.

Kvalitets- och hållbarhetsavdelningen leder, samordnar och utvecklar Ersta diakonis övergripande kvalitets- och hållbarhetsprocesser. Vi är mitt i en intensiv utveckling och en översyn av våra ledningssystem, modernisering av intranätet, dokumenthantering och samarbete via Teams.

Vi söker nu en kvalitets- och hållbarhetssamordnare. Du är en viktig länk mellan det strategiska övergripande och det verksamhetsnära arbetet. Dina arbetsuppgifter handlar i huvudsak om koordinering och uppföljning av de processer som avdelningen ansvarar för.

Bostad kan vid behov erbjudas för en period om drygt två år på Södermalm i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Som kvalitets- och hållbarhetssamordnare tillhör du ett litet team med stora kontaktytor mot vård- och omsorgsverksamheter och administrativa stödfunktioner inom Ersta diakoni. Du bevakar vad som händer i omvärlden och återför ny kunskap och insikter in till de processer som ingår i uppdraget.

Primära ansvarsområden

 • Hålla samman och underlätta processen för Ersta diakonis ISO-certifieringar, inkl. uppföljning av relaterade åtgärder/aktiviteter
 • Bevaka frågor gällande lagkrav och myndighetsföreskrifter inom vård och omsorg samt miljö och kommunicera med samt stödja verksamheter på dessa områden
 • Planera, koordinera och utvärdera miljöarbete
 • Kontaktperson i miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Delta i förvaltnings och utvecklingsarbete av Ersta diakonis dokumenthantering
 • I samarbete med kommunikations- och marknadsavdelningen sammanställa års- och hållbarhetsrapport samt kvalitetsbokslut
 • Vid upphandling samverka med inköpsavdelningen kring miljö- och andra hållbarhetsaspekter

Kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning för uppdraget.
 • Meriterande är erfarenhet av arbete med kvalitets- och miljö certifierade organisationer inom vård och omsorg samt dokumenthantering.
 • Kunskap om ISO-standarder, metodik för internrevision, samt gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i en verksamhetsnära roll är en merit. Vana att läsa och tolka lagtext förutsätts.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 • Mycket god IT-vana och ett intresse för att arbeta med IT-stöd i processutvecklingen, mycket goda kunskaper i MS Office, Teams och Sharepoint är önskvärda

Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Förmåga att växla mellan olika uppgifter och perspektiv, samt en vilja och lust att bidra till utveckling och förändring är ett plus.

Vi är ett litet team som samarbetar med många. Ett prestigelöst förhållningssätt är en förutsättning för att trivas hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.