Kvalitetschef

Om tjänsten

Kvalitetschef

Tjänst: Kvalitetschef

Företag: Södertälje kommun

Sista ansökan: 2021-08-30

Ansökan: Ansök här

Omsorgskontoret har det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Allt fler lever längre och antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt.
När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla våra verksamheter genom att leda, utveckla och säkerställa god kvalitet av innovativ omsorg och vård.

Nu söker vi dig, en tydlig ledare som är välgrundad och genomtänkt i ditt ledarskap. Genom tillit skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos medarbetare och kollegor. Du uppmuntrar och stöttar dina medarbetare i arbetet med att utveckla verksamheten.
I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till verksamhet med god kvalitet för Södertäljes medborgare. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Du har lätt för att bygga relationer såväl på alla nivåer i organisationen som i externa kontakter och är en god kommunikatör.
Du är en erfaren ledare med god förmåga att se helheter och sammanhang. Ditt arbetssätt är strukturerat och du säkerställer att påbörjade processer avslutas. Vi erbjuder dig att jobba i en organisation med en stabil värdegrund och en tydlighet om vilka krav och förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.

Uppdraget

Som kvalitetschef har du det samlade ansvaret för att planera, leda och följa upp verksamheten inom Omsorgskontoret med fokus på kvalitetsfrågor. Du har ett direkt personalansvar för ca 15 medarbetare i staben för kontoret. Tillsammans med dem ska du driva och leda kontorets kvalitetsarbete med fortsatt inriktning på utveckling så att visionen och de politiska målen uppnås. Du förväntas att på en övergripande nivå stimulera och stödja verksamheterna i arbetet med kvalitetsfrågor för att skapa en professionell och modern verksamhet.
I ansvarsområdet ingår processer för strategisk planering, utredning av nämndärenden, avtalsfrågor, kvalitetsgranskning, verksamhetsutveckling och uppföljning, kompetensfrågor och kommunikation. Du arbetar riktat mot både våra interna och externa aktörer.
För att lyckas med uppdraget krävs att du bygger vidare på och fördjupar det systematiska kvalitetsarbetet och samverkan mellan olika aktörer både inom kommunen och externt.
Du har omsorgsdirektören som din närmaste chef och du deltar i ledningsgruppen för omsorgskontoret där vi verkar för en helhetssyn på verksamheterna. Du företräder omsorgskontoret i olika sammanhang och skapar en positiv bild av våra verksamheter och av Södertälje kommunkoncern.

Din profil

Krav:

 • Flera års erfarenhet av chefsrollen ur ett arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv och med ansvar för att leda genom chefer
 • 3-årig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation med ett strategiskt ledningsansvar nära politiken.
 • Erfarenhet av att leda övergripande förändringsarbeten.
 • Erfarenhet av att arbeta i miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • Ledarskapsutbildning med fokus på det personliga ledarskapet som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten är meriterande.

Personliga egenskaper:
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem.

 • Du är en välgrundad ledare som med engagemang och lyhördhet kan kommunicera en målbild och skapa samsyn och delaktighet i organisationen.
 • Du har en god förmåga att skapa goda relationer med andra vilket innebär att du är en uppskattad samarbetspartner både externt och internt.
 • Du är utvecklingsorienterad och ser lösningar snarare än problem.
 • Genom ett tillitsbaserat ledarskap utmanar och stöttar du dina medarbetare och kollegor att utveckla verksamheten.
 • Långsiktighet, struktur och helhetssyn är också nödvändiga egenskaper eftersom du tillsammans med ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar omsorgskontorets måluppfyllelse.

Vi erbjuder dig

Möjlighet till att byta semesterersättningen mot extra lediga dagar. Årsarbetstid, vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter, kan styra din egen arbetstid. Generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år.
Vi satsar på våra chefer och erbjuder kompetensutveckling bl.a. genom vårt mentorsprogram samt möjlighet till kollegial handledning som sker kommunövergripande.
Vi sitter centralt i Södertälje med goda kommunikationer och nära till pendeltågsstationen och bussar i Södertälje centrum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.