Kvalitetschef

Om tjänsten

Kvalitetschef

Tjänst: Kvalitetschef

Företag: Botkyrka Kommun

Sista ansökan: 2021-01-24

Ansökan: Ansök här

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i en av Sveriges mest dynamiska kommuner söker nu chef för enheten Kvalitetsstöd. Med ett inspirerande ledarskap och förtrogenhet med skolväsendet och dess styrsystem ansvarar du för att initiera och driva kvalitetsutveckling i nära dialog med verksamheterna. Nu tar vi nästa steg på vår framgångsrika resa – är du den vi söker?

Arbetsuppgifter

Utbildningsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: VO Förskola, VO Grundskola och VO Gymnasium. Enheten Kvalitetsstöd stödjer verksamhetscheferna och utbildningsdirektören och tillsammans lägger vi grunden för det övergripande kvalitetsarbetet i kommunens förskolor och skolor.

Enhetens uppdrag omfattar bl.a.

  • stödja arbetet med digitalisering i verksamheterna
  • utveckling av skolformsövergripande frågor, planering, dialoger och upprättande av utbildningsförvaltningens planarbete
  • tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg, hantering av anmälningsärenden, klagomålshantering och tillsynsärende
  • utredningar och ärendeberedning till nämnd och kommunstyrelse liksom hanteringen av statliga satsningar
  • samordning av förvaltningens säkerhetsfrågor
  • stödja verksamheten i HR-frågor

Den mest centrala delen i enhetens arbete är att bedriva ett systematiskt och metodiskt kvalitetsarbete där analys av resultat och måluppfyllelse är av största betydelse.

Rollen innebär ett resultatansvar för enhetens övergripande utveckling och dess verksamhet, personal och ekonomi. Du har personalansvar för enhetens 19 kompetenta och engagerade medarbetare, och i din enhet ingår roller som kvalitetscontroller, registrator och digitaliseringsstrateg.

Som kvalitetschef ingår du i Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, där vårt övergripande perspektiv är att allt vi gör har medborgarna och det livslånga lärandet i fokus.

Kvalifikationer

Vem är du? För att trivas i rollen ska du ha erfarenhet och kunskap om kvalitetsarbete i de olika skolformerna; förskola, grundskola och gymnasium. Du är väl förtrogen med och insatt i skolväsendets styrsystem. Att arbeta i en politiskt styrd organisation ser du som en möjlighet att vara med och bidra till en demokratisk utveckling av vårt samhälle. Erfarenhet av att praktisera arbetssätt där forskning och beprövad erfarenhet utgör grunden är för dig ett självklart sätt att ta dig an ditt uppdrag.

Vi söker dig med relevant examen från högskola eller universitet samt gedigen ledarerfarenhet. Du har förmågan att stimulera både enskilda medarbetare och ditt team till lärande och utveckling. Du ser synergier och fördelar med samarbete och utveckling över verksamhetsgränserna och bidrar till att skapa en miljö där vi tar vara på den interna kompetens och erfarenhet som finns. Du sätter upp höga mål för dig själv och den enhet du leder och arbetar för att uppnå goda resultat. För att göra det krävs att du arbetar analytisk, strukturerat och håller deadlines.

Vad erbjuder vi? Ett brett, komplext och fantastiskt roligt uppdrag! Som kvalitetschef leder du en enhet med kompetenta och engagerade medarbetare där fokus är att erbjuda Botkyrkas barn och ungdomar hög kvalitet i alla led.

Övrigt

Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör.

Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.