Kvalitetschef skolförvaltningen

Om tjänsten

Kvalitetschef skolförvaltningen

Tjänst: Kvalitetschef skolförvaltningen

Företag: Karlskoga kommun

Sista ansökan: 2021-10-03

Ansökan: Ansök här

Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Med en gemensam organisation för alla skolformer tar vi ett helhetsgrepp kring det livslånga lärandet från förskola till vuxenutbildning. Skolförvaltningen har drygt 900 medarbetare.

Vi söker nu en kvalitetschef till en nyinrättad tjänst på Skolförvaltningen.

Arbetsuppgifter

Som kvalitetschef har du en strategiskt viktig roll att driva det systematiska kvalitetsarbetet samt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med förvaltningschef och verksamhetscheferna inom de olika skolformerna.

Tillsammans med medarbetarna arbetar du med att initiera, planera, utforma och säkra det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningens ledningsgrupp och rektorer från förskola till gymnasium.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela styrkedjan i organisationen. Som kvalitetschef leder du arbetet att ta fram tydliga nyckeltal för samtliga skolformer och pedagogiska verksamheter och skapa förutsättningar för en likvärdig och kvalitativ utbildning. Du arbetar med analys för att åskådliggöra utmaningar och tydliggöra status och åtgärder.

Du har personalansvar för två kvalitetsstrateger och ni arbetar tillsammans för att stödja skolledare till ökade resultat med utgångspunkt från nationella styrdokument, kommunens vision och politiska mål.

Du arbetar också övergripande i strategisk ledningsgrupp under ledning av förvaltningschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet mot ökad måluppfyllelse och påvisbart goda resultat. Du har en bred erfarenhet av ledning och utvecklingsarbete inom skola, både på enhets- och huvudmannanivå samt en god insikt i båda perspektivens behov och arbetssätt.

Rollen kräver en stor förståelse och erfarenhet av planering av verksamhet för att möta elever i behov av stöd och organisera för god måluppfyllelse. Rollen kräver att du kan ta ansvar för att på alla nivåer driva och förvalta förändringar i organisationen, ta ansvar för att nå målen i gällande styrdokument samt att arbeta systematiskt med uppföljning, analys och åtgärder.

Du har en pedagogisk högskoleutbildning, slutförd rektorsutbildning är meriterande. Vidare vill vi att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet från skola med inriktning på kvalitets- och utvecklingsfrågor. Erfarenhet från olika skolformer är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en nyfiken och kommunikativ ledare med ett coachande och situations anpassat ledarskap. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt samt initierar aktiviteter och arbetar vidare tills resultat är uppnådda.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du samarbetar bra med andra och har förmåga att entusiasmera, skapa engagemang och motivation för att nå gemensamma mål. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på skolans uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.