-->

Kvalitetschef till enheten Kvalitet och utveckling

Om tjänsten

Kvalitetschef till enheten Kvalitet och utveckling

Tjänst: Kvalitetschef till enheten Kvalitet och utveckling

Företag: Göteborgs Stad

Sista ansökan: 2022-01-09

Ansökan: Ansök här

Vi söker dig som känner sig trygg med kvalitetsarbete och är redo för en ny utmaning. Du som har förmågan att få andra att tycka att kvalitet är spännande, intressant och roligt. Du som kan kommunicera och entusiasmera organisationen och som kan lyfta kvalitetsfrågan till att bli ännu mer levande i vardagen.

Vi söker en enhetschef till enheten Kvalitet och utveckling. Göteborgs grundskoleförvaltning bildades för drygt tre år sedan och vi är fortfarande i ett spännande skede där vi tillsammans utvecklar våra processer och vårt styr- och stödsystem. För att göra detta på bästa sätt och skapa de bästa förutsättningarna för de vi är till för, är vi nyfikna och öppna för nya tankar och idéer. Vi strävar efter att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela stöd- och styrkedjan och med denna tjänst erbjuder vi dig kombinationen av strategiskt och operativt ansvar för kvalitetsområdet i grundskoleförvaltningen.

Som enhetschef har du ansvar för att leda och driva utvecklingsprocesser. Tillsammans med medarbetare arbetar du med att utforma och säkra det systematiska kvalitetsarbetet i nära samarbete med förvaltningsledningsgrupp, rektorer och externa samarbetspartners såsom Skolverket och lärosäten. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela styr- och stödkedjan för att uppnå skolutveckling.

För att skapa förutsättningar för att arbeta professionellt och framgångsrikt med kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete krävs en gedigen kompetens. Övergripande krävs omfattande kunskaper gällande strategiskt ledningsarbete samt djupa kunskaper om de metoder som används vid utveckling av verksamhetsstruktur och kultur. Det handlar följaktligen om att skapa en grund för att arbeta med både processer och människor.

Enhetschefens uppdrag innebär att:

 • definiera, kartlägga, analysera, utveckla, styra och leda verksamhetsprocesser av olika slag.
 • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen inom hela organisationen så de nationella målen kan uppfyllas.
 • föra en kontinuerlig kommunikation och dialog längs hela styr- och stödkedjan och deltagande på alla nivåer.
 • stödja enheterna i kvalitetsarbetet och se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på samtliga enheter i organisationen.
 • dokumentera huvudmannens systematiska kvalitetsarbete som utgår från verksamhetsnära uppföljning genom kvalitetsdialoger.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har en mycket bra samarbetsförmåga, är lyhörd för behov och att du leder dina processer genom samverkan och delaktighet. Du är tydlig, pedagogisk och relationsskapande och då processer och uppdrag löper parallellt ställs höga krav på att du arbetar strukturerat och organiserat samt har en förmåga att se helhetsperspektiv. Du har även förmåga och intresse av att arbeta såväl strategiskt som operativt och du förstår sakers långsiktiga betydelse.

Som person är du driven, analytisk, resultatinriktad och kan tänka proaktivt. Du har förmågan att snabbt greppa nya kunskapsområden och omsätta dessa i konkreta strategier och innovativa lösningsförslag. Vidare har du en mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetenskrav:

 • Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant.
 • Minst 3 års chefserfarenhet.
 • Dokumenterad chefs- eller ledarskapsutbildning.
 • Dokumenterat kunskap om systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet.
 • God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på både svenska och engelska.

Övrigt meriterande:

 • Erfarenhet av uppföljning och utveckling av pedagogiskt arbete på huvudmannanivå.
 • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och vetenskaplig grund.
 • Erfarenhet av att driva process- och förändringsledning.
 • Erfarenhet av att driva samverkan med externa aktörer rörande stadsövergripande processer och verksamhet.
 • Erfarenhet av att leda större projekt på huvudmannanivå med deltagare från olika förvaltningar på chefs- och medarbetarnivå.
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.

Övrig information

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Om Grundskoleförvaltningen

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:

 • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
 • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
 • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten – tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.