Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Kvalitetscontroller

Om tjänsten

Kvalitetscontroller

Tjänst: Kvalitetscontroller

Företag: Lärande i Sverige AB

Sista ansökan: 2021-03-25

Ansökan: Ansök här

Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.

Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet

Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.

Arbetsbeskrivning- uppdraget som kvalitetscontroller

Vi söker nu en kvalitetscontroller som vill bli del av vårt kvalitetsteam. Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler. Som kvalitetscontroller hos oss kommer du att arbeta med verksamhetens kvalitetsuppföljning och även bistå organisationen med analys och förslag på åtgärder som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Du kommer ansvara för sammanställning av statistiska data, enkätuppföljningar och liknande samt i dialog och samverkan med bland annat kvalitetschef, regionchefer, verksamhetschef för elevhälsan samt personal på våra skolenheter, analysera våra verksamheter utifrån nuläget. Du, tillsammans med de du samarbetar med, kommer gemensamt ta fram förslag på utvecklingsområden till våra skolverksamheter genom utvärdering och analys av framtagna rapporter. Du dokumenterar löpande och årligen bidrar du med underlag till verksamhetens kvalitetsrapport.

Du är ett stöd till den pedagogiska utvecklingsorganisationen med analys av bemanning, schemaläggning, tim- och poängplaner med fokus på kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete. Du kommer också utarbeta och implementera rutiner för resultatuppföljning samt skapa dokumentation kring densamma. Du tillser att det finns rutiner avseende ansökan om stadsbidrag samt gör uppföljning och analys av genomförda insatser.

Som kvalitetscontroller kommer du rapportera till vår kvalitetschef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära kollegor, både inom teamet och med övrig personal på huvudkontoret samt ute på våra verksamheter.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns.

Kvalifikationer

Vi ser att du har en relevant högskoleutbildning inom pedagogik. Skoljuridisk specialistkompetens och/eller rektorsexamen är meriterade. Vi ser att du har fördjupad kunskap kring skolans styrdokument avseende grundskola och/eller gymnasium, det är önskvärt att du besitter bägge delar. Vi ser även att du har god erfarenhet och intresse av att arbeta med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med delaktighet och engagemang som utgångspunkt.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du har förmåga att se till helheten i ditt agerande och beslutsfattande. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer genom att du ser saker ur ett ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. Vi ser att du även har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.

Du brinner för att med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat och har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.