Kvalitetssamordnare revision

Om tjänsten

Kvalitetssamordnare revision

Tjänst: Kvalitetssamordnare revision

Företag: Skellefteå Kraft

Sista ansökan: 2020-09-30

Ansökan: Ansök här

Vi söker en Kvalitetssamordnare med ansvar för revision till Skellefteå.

Tjänsten

Som kvalitetssamordnare med ansvar för revision kommer du planera och samordna interna revisioner samt agera revisor. Dels med fokus på de certifierade perspektiven kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men också revision mot andra standarder och krav. Du samordnar även externa revisioner samt planerar för eventuell framtida uppgradering och utökning av certifikat.

Du säkerställer ett fungerade arbetssätt för revision och leder och ansvarar över den processen. Du blir administratör av systemstödet för Skellefteå Krafts förbättrings- och avvikelsesystem ENIA.

Tillsammans med Kvalitetssamordnaren med ansvar för ledningssystemsamordning utvecklar du vårt ledningssystem, genom ständiga förbättringar.

På avdelningen Verksamhetsutveckling och ledningssystem är vi idag åtta personer som stöttar företagets utveckling i verksamheten genom att leda och utföra projekt och uppdrag. Utöver det jobbar vi med att etablera principstyrt förbättringsarbete och att stärka processorienteringen. Vi förvaltar också koncernens ledningssystem.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Skellefteå. Tillträde enligt överenskommelse.

Intresserad?

För att söka tjänsten behöver du vara kommunikativ, förtroendefull och analytisk. Du har ett coachande förhållningssätt och har en förmåga att snabbt förstå hur standarder och krav omsätts i praktiken. Du har erfarenhet av en ledande, samordnande roll.

Du är strukturerad, tydlig och jobbar bra i grupp. Tillsammans utvecklar vi avdelningen och samarbetet med verksamheten.

Krav

  • Relevant utbildning på högskolenivå inom kvalitetsledning eller relevant yrkeserfarenhet inom området.
  • Erfarenhet av kvalitetsarbete på ledningssystemnivå, processutveckling och/eller revisionsarbete.
  • Körkort. Meriterande
  • Haft en samordnande roll för ett större företag med många olika verksamhetstyper
  • Erfarenhet av energibranschen
  • Kompetens inom miljöledning, arbetsmiljöledning och/eller ledningssystem inom andra perspektiv, exempelvis säkerhet.
  • Haft en ledande/samordnande roll i ett certifieringsarbete
  • Erfarenhet avvikelsehanteringssystem, exempelvis ENIA (IA)
  • Revisionsutbildning

Vilka är vi då?

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning.

Om rekryteringen

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.

Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas.

Frågor?

Åse Lindström, Avdelningschef, 070-387 18 82
Roger Östman, Unionen, 070-340 47 85
Veronica Lindström, Akademikerföreningen, 0910-77 27 71
Robert Ingberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40

Ansök här.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.