Kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 25 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1000 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt.

Om tjänsten

Kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar

Tjänst: Kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar

Företag: Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen

Sista ansökan: 2020-09-15

Ansökan: Ansök här

Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i omsorgsförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du arbetar tillsammans med medarbetare och enhetschefer i förvaltningen, privata utförare och andra vårdgivare för att säkerställa så bra kvalitet som möjligt för invånarna i kommunen. Som kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar har du både ett utvecklings- och tillsynsansvar.

Eftersom flera verksamheter i kommunen drivs av privata utförare är samverkan med, granskning och uppföljning av verksamheter i privat regi en stor del av ditt uppdrag. Du medverkar i arbetet med upphandlingar och kvalitets- och avtalsuppföljningar.

Du är MAS för kommunala verksamheter, hemtjänsten som drivs av olika företag enligt LOV, LSS och boendet Klöverlyckan. Du ansvarar för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och patientsäker. Du ansvarar för att författningar och andra regler är kända och efterlevs, att erforderliga rutiner finns och att det i verksamheten finns rätt kompetens gällande hälso- och sjukvård. Vidare ansvarar du för att följa upp avvikelser och utreda allvarliga händelser och i förekommande fall anmäla till lVO enligt Lex Maria. En viktig del i rollen är att vara ett stöd till medarbetare och chefer i verksamheten.

Tjänsten är planerad att organisatoriskt tillhöra Avdelningen för planering och verksamhetsstöd, där du har nära samverkan med övriga medarbetare. Planering pågår med att inrätta del av en tjänst som MAR (medicinskt ansvar för rehabilitering) i avdelningen, och med denna funktion har du ett nära samarbete. På avdelningen arbetar ni gemensamt med omvärldsbevakning och är resurser i olika utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete som MAS. Har du en relevant vidareutbildning är detta meriterande. Vi vill att du har gedigen erfarenhet av arbete med kvalitets- och utvecklingsfrågor, och ett intresse för utveckling av IT och välfärdsteknik. Du trivs i att leda utvecklingsprojekt, är nyfiken och bra på att skapa engagemang.

För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer behöver du ha en god pedagogisk förmåga, och uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt. Du är bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer. Samtidigt har du en ledarroll, och behöver vara trygg, ansvarstagande och självständig, och bekväm i att även fatta obekväma beslut.
Självklart har du god kunskap inom gällande lagstiftning, och gärna erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation.

Övrigt

En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om vår kommun så gå in på www.staffanstorp.se.

Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Kontaktperson

Leila Misirli, Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
leila.misirli@staffanstorp.se
046-251224

Facklig kontaktperson 

Carina Brandin Olsson, Sjuksköterska
carina.olsson@staffanstorp.se

Ansök här. 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.