Quality Manager

Om tjänsten

Quality Manager

Tjänst: Quality Manager

Företag: Stora Enso

Sista ansökan: 2021-10-20

Ansökan: Ansök här

Vi söker nu en Kvalitetschef till Ala Sågverk som ska ansvara för att driva alla kvalitetsaktiviteter vid bruket, över alla processer och produkter. Detta är en ny tjänst som del av divisionens storsatsning för att öka kapaciteten. Du kommer att tillhöra divisionen Wood Products och rapportera till Mill Director samt sitta i Ala sågverks ledningsgrupp.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.

Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.

Som Kvalitetschef säkerställer du att alla processer, produkter och tjänster uppfyller Stora Ensos interna kvalitetskrav, kundernas förväntningar och produktstandardkrav. Du leder kvalitetsteamet, bestående av 2 kvalitetskontrollers genom regelbunden uppföljning och analys för att säkerställa att kvalitetskrav och KPI:er uppfylls. Då tjänsten är ny har du en nyckelroll i utvecklingen av ledningssystem och revisioner samt process- och riktlinjeutveckling i linje med divisions- och gruppriktlinjer samt ISO 9001-standard.

Tjänsten innefattar även:

 • Utföra kvalitetsrevisioner och inspektera produktionslinjer och anläggningar, maskiner och utrustning för att identifiera och korrigera potentiella risker och säkerställa kvalitetsöverensstämmelse
 • Implementering av produktkontrollplan, teknisk kontrollplan och reservplan
 • Nära samarbete med inköp för att fastställa kvalitetskrav för externa leverantörer och underleverantörer samt granska kundernas krav och se till att de uppfylls
 • Kontinuerlig utveckling av sågverkets kvalitetskultur så att alla känner ansvar för kvaliteten
 • Ge teknisk rådgivning, coachning, vägledning och mentorskap till medarbetare om kvalitetsinitiativ och nödvändiga förändringar
 • Delta i interna och externa revisioner samt vara stöd för de andra bruken
  Inrätta en årlig handlingsplan för att göra systematiska uppföljningar så lagar och förordningar efterlevs

Vad vi erbjuder

Med våra värderingar ”Lead and Do what’s right” strävar vi efter att föregå med gott exempel i alla aspekter av vår egen verksamhet såväl som i hållbarhet. Vi vågar ta initiativet och hela tiden ställa oss frågan vad mer vi kan göra, vad vi kan göra bättre. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att vara en del av resan som Stora Enso är på – att omvandlas från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material – en industri med stor potential som drivs av globala megatrender. I denna nya tjänst ges du ansvar, och får stor möjlighet, att påverka och utveckla kvalitetsfrågorna inom Stora Enso för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga och möta en ökad efterfrågan.

Kvalifikationer

Är du den vi söker? För att lyckas i denna roll tror vi att du har god erfarenhet av att driva kvalitetsarbete inom industrin. Har du dessutom erfarenhet från skogs/träindustrin ser vi detta som starkt meriterande. Du har en god förståelse för, och kan driva kvalitetsfrågor självständigt. Utöver relevant erfarenhet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt för att se till att saker slutförs. Som person är du en teamspelare som är duktig på att bygga relationer och driva förändring. Då du interagerar med hela sågverket är det viktigt att du är en duktig kommunikatör och är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift. Eftersom tjänsten innefattar ledarskap över två personer tror vi du besitter goda ledaregenskaper även om detta blir din första chefsroll.

Vår kultur och vårt arbete mot en mer hållbar framtid baseras på följande teman vilka, vi hoppas, att du också kan identifiera dig med:

 • Skapa kundvärde; Visar en drivkraft att skapa värde för våra kunder genom att förstå deras behov och vår kapacitet.
 • Främja affärsresultat; Visar förmåga att omsätta strategi i handling genom att fatta beslut, skapa resultat och proaktivt söka nya affärsmöjligheter.
 • Gör det rätta; Efterlever och står upp för våra värderingar. Behandlar alla rättvist och respektfullt och agerar med integritet i enlighet med vår uppförandekod.
 • Inspirera och motivera; Inspirerar och motiverar genom att visa en tydlig riktning mot en attraktiv framtid, med tydlighet och stöd längs vägen.
  Led och utveckla; Säkerställer utförande och värde samtidigt som prestation, mångfald och inkludering främjas.

Övrig information

Vänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 10 oktober 2021 Vid frågor kan du vända dig till rekryteringsspecialist Samuel Göranzon, samuel.goranzon.ext@storaenso.com. Vi tar endast emot ansökningar som lämnas in genom vårt rekryteringssystem.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.

Divisionen Wood Products är Europas största producent av sågade trävaror och en ledande leverantör av hållbara träbaserade lösningar för byggindustrin. Vår växande verksamhet Building Solutions utvecklar byggkoncept för att främja byggnation med lägre koldioxidavtryck och miljövänlig design. Vi erbjuder även digitala verktyg för att underlätta projekt för byggnation i trä. Vi har även lösningar för fönster och dörrar samt för förpackningsindustrin. Pellets ger en hållbar lösning för uppvärmning.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon

Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t

Ala Sågverk är placerat i Ljusne, norr om Gävle, och har omkring 130 anställda. Sågverket producerar årligen cirka 400 000 m³ sågat virke, 45 000 m³ processat trä och har en vidareförädling i form av pelletstillverkning med en årlig kapacitet av 90 000 ton. All produktion sker från stockar av tall. Tillsammans med Gruvöns Sågverk i Grums bildar vi Stora Enso Timber AB och ingår i Stora Ensos division Wood Products.

Välkommen med in ansökan!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.