Utvecklingsledare/verksamhetscontroller

Om tjänsten

Utvecklingsledare/verksamhetscontroller

Tjänst: Utvecklingsledare/verksamhetscontroller

Företag: Huddinge Kommun

Sista ansökan: 2021-03-07

Ansökan: Ansök här

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

Budget- och kvalitetssektionen på kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge kommun ansvarar för att driva och utveckla planerings- och uppföljningsprocessen inklusive internkontrollprocessen på kommunövergripande nivå samt för den egna nämnden. Planerings- och uppföljningsprocessen ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig styrning.

Särskilt fokus ligger på att utveckla organisationens resultat- och analyskultur. Kommunens nämnder ska jämföra sina verksamheter med kommuner som bedriver en effektivare verksamhet. Jämförelser och analyser av verksamheterna ska leda till konkreta förändringar. Målet är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt.

En ny målstruktur har precis implementerats i kommunen och under 2021 kommer fortsatt arbete med anpassning av planerings- och uppföljningsprocessen utifrån den nya målstrukturen att ske. En ny budgetprocess ska implementeras och kommunens styrmodell ska ses över och tydliggöras. Inom detta arbete ska även nuvarande internkontrollprocess ses över.

Budget- och kvalitetssektionen är en av fyra sektioner inom kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning (redovisningssektion, upphandlingssektion, strategisk fastighets och lokalsektion budget- och kvalitetssektion) och sektionen består av medarbetare som arbetar med både budget- och kvalitetsfrågor. Sektionen inrymmer även ansvaret för kommunens centrala statistikfunktion samt kommunens fordonscontrolling.

Arbetsuppgifter

Som utvecklingsledare ansvarar du för att driva, samordna och utveckla kommunstyrelsens planerings- och uppföljningsprocess inklusive internkontroll. I det ingår till exempel att ta fram anvisningar för förvaltningens arbete, sammanställa och stämma av underlag till verksamhetsplan, delårsrapport och verksamhetsberättelse, ansvara för ärendeinlämning, ta fram presentationer, planera och hålla i planerings- och uppföljningskonferenser, delta på förvaltningens ledningsgruppsmöten vid behov. Utöver nämndens planerings- och uppföljningsdokument ansvarar du även för att samordna förvaltningens arbetsplan och uppföljning av planen. Du ska utveckla arbetssätt och process för att nå bästa resultat. Du ska även säkerställa att process och arbetssätt fungerar i Stratsys, som är vårt planerings- och uppföljningssystem, och vara ett stöd för avdelningarna i detta.

För att möta våra nya utmaningar och bidra aktivt i den utvecklingsresa som är påbörjad är delar i rollen nya. I rollen ingår även ansvaret för att se över kommunens nuvarande internkontrollprocess samt utveckla, driva och följa upp den. I arbetet ingår att ta fram en tydlig och ändamålsenlig process samt att tillsammans med övriga förvaltningar säkerställa fungerande arbetssätt.

Du kommer både att arbeta tillsammans med övriga förvaltningar för att stötta och leda dem i deras internkontrollarbete och driva och samordna nämndens internkontrollarbete. Dina kontaktytor är många och du samarbetar och samverkar med personer inom den egna avdelningen, inom förvaltningen och kommunövergripande.

Du initierar och driver förändringar ur ett helhetsperspektiv mot en strukturerad och effektiv organisation och förstår verksamhetslogiken för att kunna bedöma om verksamheten går mot uppsatta mål och medborgarnytta.

Din profil

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet och fristående kurser. Vi ser det som önskvärt att du har tidigare erfarenhet av ledningsverksamhet, mål- och resultatstyrning, ekonomi- och kvalitetsarbete inom offentlig sektor.

Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och initiativrik. Du är självgående och driver utveckling samt genomför förändringar inom ditt ansvarsområde. Att samarbeta är kul och du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor i stort som smått. Olika perspektiv och uppfattningar ser du som berikande. Du ser till helheten och håller gärna i möten och presentationer, du är alltid mån om att mottagaren både förstår och känner engagemang. Din förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter eller direktiv är god och du kan omprioritera utan att tappa fokus i uppdraget.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Upplysningar

Frida Hägglund bitr budget- och kvalitetschef 08-535 302 05

Facklig kontaktperson

För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation

Referensnummer
KSF:2021:6

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.