Verksamhetsutvecklare

Regionservice

Om tjänsten

Verksamhetsutvecklare

Tjänst: Verksamhetsutvecklare

Företag: Region Kalmar län

Sista ansökan: 2020-09-20

Ansökan: Ansök här

Vi erbjuder
Har du ett intresse för verksamhetsutveckling av serviceprocesser och projektledning med uppgift att underlätta för hälso- och sjukvården?

Vi erbjuder ett intressant arbete där du arbetar med processutveckling, förbättringsarbete, projektledning och att utveckla förvaltningens verksamheter mot beslutade mål utifrån ett helhetsperspektiv och med kunden i fokus.

Du kommer på ett systematiskt sätt att driva förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Du arbetar på uppdrag av ledningen, men är också ett viktigt stöd till verksamheterna i deras arbete med processutveckling och förbättringsarbete. I rollen förväntas du komma med egna förslag på utvecklingsområden, vilket kräver att du har ett helhetsperspektiv och att du är uppdaterad i verksamheternas uppgifter och processer. Genom arbete med att effektivisera processer, nya arbetssätt och digital omställning driver du utveckling.

Du kommer att hålla i utbildningar och nätverk inom området och till viss del även samarbeta med andra verksamhetsutvecklare inom regionen. Det ingår även i rollen att ta fram exempelvis processkartor och rutiner.

Vi söker
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande eftergymnasial utbildning inom verksamhetsutveckling eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet och kompetens inom processutveckling, förbättringsarbete och projektledning. För att bidra till att nå verksamhetens mål behöver du vara drivande och målfokuserad. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga samt lätt för att skapa goda relationer och engagemang.

Du har ett systematiskt arbetssätt och erfarenhet av att hålla i utbildningar. Du förstår vikten av systemstöd och digitalisering för omställning till nya arbetssätt. Du är självgående och tycker om att arbeta i grupp med olika professioner som tillsammans arbetar mot samma mål.

Eftersom resor i länet ingår i ditt arbete behöver du inneha B-körkort.

Vår arbetsplats
Inom Regionservice erbjuder vår basenhet ett stöd för både ledning och verksamhet när det gäller ekonomi-, HR- och kvalitetsfrågor. Tjänsten ingår i Ekonomi- och verksamhetsutveckling och är underställd förvaltningens ekonomichef.

Vi är en del av Regionservice, som består av 500 medarbetare från flera olika yrkesgrupper med specialkompetens inom olika områden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.

Vi och våra 7 000 kollegor på Region Kalmar län jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Ansök här.

Kontakt
Agnette Fredriksson
0480-844 02

Facklig kontaktperson
Britt Wimarsson, Vision
0490-861 68

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.