Platschefer viktiga för ekonomi och arbetsmiljö

Ledarskap Platschefernas ledarskap har stor betydelse för både arbetsmiljön och ekonomin inom byggsektorn, visar en ny rapport från Sveriges byggindustrier.

Enligt forskarna bakom rapporten har de bästa platscheferna värderingar som handlar om hushållning med resurser och omtanke om organisationen och dess medarbetare. Värderingarna har dessutom tydliga inslag av långsiktighet och en strävan mot förbättrad effektivitet.

– De här platscheferna är verkliga förnyare. De når kundmålen, tar hand om alla resurser och utvecklar hela tiden sina arbetssätt för att öka effektiviteten. Om majoriteten av alla platschefer arbetade på samma sätt som de vi intervjuat skulle produktiviteten och arbetsmiljön vara väsentligt högre, säger Per-Erik Josephson, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.

Rapporten innehåller även handfasta rekommendationer till byggföretagen om bland annat rekrytering och kompetensutveckling. Här hittar du den

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste