Plattform ska säkra kvalitet i vården

Förbättringsarbete En ny etisk plattform ska säkra god kvalitet inom vård och omsorg. Nu har 17 parter anslutit sig.

De som är med i plattformen är ska delta i en nationell och lokal kvalitetsuppföljning, med öppet redovisad kvalitet. Ekonomin ska också vara öppen för allmänhetens insyn liksom ägarförhållanden, bemanning och de anställdas kompetens. Plattformen är ännu på idéstadiet och regeringen kommer att stå för den finansiering som krävs för att göra verklighet av denna.

– För de äldre innebär plattformen bättre insyn vilket i sig kommer att leda till högre kvalitet och förbättrad vård, oavsett driftsform. Detta är ett betydelsefullt steg mot ännu bättre och värdigare äldrevård, kommenterar barn- och äldreminister Maria Larsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.