Plattformen brinner – hoppa!

Plattformen brinner – hoppa!

A storm is coming! Så inledde divisionschefen sin presentation för cheferna i den globala koncernen. Företaget hade under en lång tid varit den dominerande aktören inom branschen och gjort stora vinster, men nu var ett par kritiska omvärldshändelser på väg att rita om spelplanen. Företaget befann sig på en brinnande plattform och divisionschefen försökte övertyga organisationen om att det var dags att hoppa. De hoppade. Idag, fem år senare, är företaget fortfarande dominerande inom branschen, men med en ny strategi och organisationsmodell.

Burning platform är en metafor som ofta diskuteras i samband med stora förändringar. Den har sitt ursprung i en katastrofal explosion på oljeplattformen Piper Alpha utanför Skottlands kust år 1988. Efteråt intervjuades Andy Mochan, som hade räddat sig genom att hoppa 50 meter ned i havet som var täckt av bråte och brinnande olja. Hur vågade han hoppa, frågade journalisten. ”It was fry or jump, so I jumped.”

Förändringsgurun Daryl Conner såg TV-inslaget. Den brinnande plattformen blev i hans bok Managing at the Speed of Change s en symbol för den beslutsamma förändringskraft som mobiliseras när det inte finns något rimligt alternativ. Förändringen kan vara svår, riskabel och jobbig, men kostnaden för att inte förändras är högre.

Men i realiteten handlar förändringar för det mesta om att laga taket innan det läcker in. Om plattformen redan brinner eller om du står med vatten upp till knäna, är det inte särskilt svårt att förklara varför förändring är nödvändig. Men om tidigare nämnd divisionschef hade inlett sitt tal med att uttrycka en oro för att en storm kanske kommer någon gång i framtiden, så hade organisationen sannolikt inte varit lika beredd på att överge det bekväma nuläget. 20 procent kanske hade hoppat ändå – varför inte? – men resten hade ryckt på axlarna och återgått till sina vanliga sysslor.

Vi förändringsledare lägger mycket tid på att försöka förklara varför nuläget inte är hållbart utifrån antaganden om framtiden och samtidigt beskriva en positiv målbild (vision) för densamma. Det är en grannlaga uppgift. Insikter som har vuxit fram under en lång tid och ofta hos ett begränsat antal personer ska förpackas och kommuniceras i budskap som alla kan ta till sig och tro på. Framgångsreceptet är att skapa ett bra förändringsklimat genom dialog, delaktighet och respekt för att ting tar tid i stora organisationer. För i grund och botten är förändring roligt, oundvikligt och det enda sättet att utvecklas. Och om det inte är lite kämpigt, så har du sannolikt inte förändrat något.

Jack Welch får summera den här krönikan med de bevingade orden ”Change before you have to”.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.