Positiva effekter av Lean i sjukvården

Förbättringsarbete Leaninspirerade arbetssätt kan ha en positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Det visar en omfattande studie av organisationsförändringar inom sjukvården från KTH.

Positiva effekter av Lean i sjukvården

Tidigare har det inte funnits några tydliga studier på vilken effekt organisationsförändringar har över tid, exempelvis hur Leaninspirerade arbetssätt påverkar medarbetares arbete, arbetsförhållanden, engagemang och hälsa.

En ny omfattande studie från KTH visar nu att organisationsutveckling inom sjukvården verkligen leder till ett antal förbättringar.

– Många anställda i sjukvården tror att om man ingenting gör så blir det i alla fall inte sämre eller mer stressigt. Vårt forskningsresultat visar att det blir just det. Både sämre, och mer stressigt, säger Lotta Dellve, professor vid avdelningen Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Resultatet från KTH-studien visar att den psykosociala arbetsmiljön blev något bättre på de enheter som i högre grad implementerat processutveckling på ett Leaninspirerat sätt. Särskilt stärktes inflytande, förutsägbarhet, erkänsla och hur man uppfattade ledarskapet.

De enheter som inte bedrivit verksamhetsutveckling fanns däremot både ökad stress och ökade arbetskrav. 

Några av de positiva förändringar som organisationsutveckling för med sig är kortare väntetider, vård i rätt tid, ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Läkare som arbetar direkt i vården får färre tidskonflikter och en bättre arbetsmiljö. Dessutom leder det till mer engagemang och mindre frustration bland medarbetarna.

Studien visar dock att det finns vissa förutsättningar som särskilt bidrar till en hållbar verksamhetsutveckling. Det rör bland annat ledarskapet och förmågan att skapa förståelse, struktur och översikt i arbetet. 

Läs mer om det här: Fem faktorer för framgång

 

Fakta

Om forskningsstudien

22 enheter vid fem sjukhus deltog i projektet. 1 361 läkare, 429 chefer samt sjuksköterskor och undersköterskor fick besvara enkäter under tre år. Forskarna genomförde även intervjuer med 198 chefer, medarbetare och utvecklingsledare på olika nivåer, samt observationer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.