Positivt för myndigheter i Svenskt kvalitetsindex

Kundfokus Myndigheterna visar en positiv trend i Svenskt kvalitetsindex senaste mätning av samhällsservice.

Nyckeln till att många medborgare känner sig nöjdare stavas förbättrad tillgänglighet och effektiv handläggning. En myndighet som lyckats bra med detta är CSN, vilket reflekteras i kraftigt ökade nöjdhetsbetyg. Från 61,9 för två år sedan till dagens poäng på 71,9 av 100 möjliga.

De myndigheter som har störst utmaningar med kundupplevelsen är Arbetsförmedlingen, Polisens ärendehantering och Försäkringskassan.

Både mellan myndigheter och kommunala verksamheter finns stora skillnader i nöjdhet. Betygen varierar från mycket dåliga till mycket bra. Det finns även stora skillnader i hur medborgarna upplever personalens bemötande och engagemang beroende på vilken myndighet man är i kontakt med eller vilken kommunal verksamhet som nyttjas.

Förskolan i topp

Förskolan är en av de kommunala verksamheter som får mycket höga nöjdhetsbetyg och man har dessutom ökat jämfört med fjolåret.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste