Potential för etik i bemanningsbranschen

Human Resources Kundnöjdheten är stabil och relativt hög för bemanning, personaluthyrning och rekrytering enligt Svenskt Kvalitetsindex nya mätning. Index ökar och landar på 69,3. Samtidigt konstateras att branschen kan göra mer när det gäller ett etiskt förhållningssätt till sin personal.

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex.
Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex.

Bemanningsbranschen åtnjuter ett relativt högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter. På totalnivå, för alla branscher, har kundnöjdheten minskat sedan toppnivån 2010.

Bemanningsbranschen går emot trenden och ökar sin kundnöjdhet med 1,3 enheter till 69,3. I mätningen ingår utöver ren bemanning även personaluthyrning och rekrytering. 69,3 är något högre än Sverigesnittet för SKI, som var 67,3.

Mindre bolag på hugget

Skillnaderna mellan bolagen är små. Högst ligger Academic Work, med en kundnöjdhet på 70,4, tätt följt av övriga.

– Många mindre bolag har starka tillväxtambitioner. Kundnöjdheten bland dessa mindre aktörerna ökar med 2,9 enheter. Det är viktigare än någonsin för de stora aktörerna att hålla ett ännu starkare kundfokus framåt, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Läs även: Rekordstor brist på kompetens

Kunderna litar på och känner sig omhändertagna av sina leverantörer vilket speglas i en ökad lojalitet, som ökar från 69,3 till 71,8 i år.

Förtroendet för det egna bemanningsföretaget är högt. Särskilt de mindre bolagen har högt förtroende hos sina kunder.

Socialt ansvarstagande blir viktigare

Kraven kring etiskt förhållningssätt, jämställdhet och mångfald ökar. Endast hälften av de tillfrågade anser dock att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal, exempelvis följer kollektivavtal, respekterar individen, ger korrekt information om aktuella tjänster och motverkar diskriminering.

– Det finns stor förbättringspotential i hur bemanningsföretagen kommunicerar kring hur de arbetar med hållbarhetsfrågorna. Endast en av tio kunder ger godkänt betyg här, samtidigt som sju av tio uppger att kraven på hållbarhet kommer att öka de kommande åren, säger Johan Parmler.

Intervjuerna genomfördes under april-maj 2019. Kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

– De kommande åren blir intressanta att följa i Bemanningsbranschen. Privata aktörer får ta ett större ansvar för samhällets kompetensförsörjning, säger Johan Parmler.

SKI kundnöjdhet Bemanningsbranschen 2019

  1. Academic Work 70,4
  2. Övriga 70,0
  3. Branschen 69,3
  4. Manpower 69,0
  5. Randstad 68,4
  6. Adecco 68,2
  7. Lernia Bemanning 67,2

Läs även: Nära kundkontakter ger bemanningsbranschen höga betyg

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.