Praktikbesök bästa sättet kvalitetsutveckla vårdcentraler

Det finns ett antal metoder som är lämpliga för kvalitetsutveckling inom vården. För att förbättra verksamheten på vårdcentraler är så kallade praktikbesök att föredra. Det visar en doktorsavhandling av allmänläkaren Kjell Lindström vid Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet.

Kjell Lindström, i grunden distriktsläkare och specialist inom allmänmedicin, har jobbat deltid vid primärvårdens Forsknings- och utvecklingsenhet i Jönköping sedan 1986, parallellt med jobbet som distriktsläkare på vårdcentral.

Han visar i sin avhandling ”Methods of Quality Development of the Primary Health Care Structure” upp fyra olika metoder för kvalitetsutveckling vid vårdcentraler. De olika metoderna är medicinsk granskning, stickprovsmetoden, praktikbesök och utvärdering enligt forskaren Donabedians metodik.

Olika metoder för olika syften

Olika metoder har visat sig vara olika bra för olika användningsområden. Medicinsk granskning är lämplig för större övergripande kvalitetsjämförelser mellan olika delar av organisationen, stickprovsmetoden är lämpligare för att jämföra vårdkvaliteten för speciella patientgrupper och Donabedians metodik är en bra metod för att utvärdera olika organisationsmodeller och komma fram till vilken som ger bäst kvalitet.

För att höja kvaliteten som helhet på en vårdcentral har dock praktikbesök visat sig vara den mest framgångsrika metoden. Metoden, som kan ge stort engagemang bland personalen, används också mycket runt om i landet.

Praktikbesök innebär att en utomstående läkare läser in sig på data om vårdcentralens patientbesök, tillgänglighet och så vidare, och sedan besöker vårdcentralen. Där granskar läkaren journaler, intervjuar personalen och skaffar sig ett intryck av verksamheten.

Sjuksköterskor viktigt komplement

– Ett tips till vårdcentraler som gör sådana här praktikbesök är att låta en läkare och en sjuksköterska dela på praktikbesöket. På det sättet kan man få en bättre kollegial granskning av sjuksköterskornas och undersköterskornas situation, eftersom sjuksköterskor generellt har en bättre förståelse dem än vad läkare har, och därmed kan ställa bättre frågor vid intervjuerna, understryker Kjell Lindström.

Tanken är att ögon som inte jobbar i verksamheten ska få ta en titt på den, och därmed upptäcka förhållanden och arbetssätt på vårdcentralen som ger kvalitetsmässiga brister. Sådana saker kan vara väldigt svåra att upptäcka för personalen när man arbetat ett tag.

Fokuserar på vårdinnehållet

Metoden uppfattas av många som mycket enkel och rolig.

– Det blir roligt att mäta när man väl får resultat och kan jämföra sig med andra. Dessutom fokuserar metoden mer på själva innehållet i vården än många andra metoder, vilket gör det intressantare för personalen, säger Kjell Lindström.

Praktikbesöket avslutas med att läkaren eller sjuksköterskan håller ett muntligt föredrag för hela personalstyrkan vid vårdcentralen. Där berättar man om sin uppfattning av vårdcentralen, och graderar den gentemot andra vårdcentraler eller på en pedagogisk femgradig skala. För varje graderat område ges också en motivering.

– Det är viktigt att även lyfta fram det som är positivt i föredraget, så att det inte blir en uppradning av verksamhetens fel och brister, säger Kjell Lindström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste