Praktisk guide till kvalitet i skolvärlden

Förbättringsarbete Skolor ska arbeta systematiskt med kvalitet. Men hur gör man rent konkret? Nu finns en ny bok som tar avstamp i frågan.

Praktisk guide till kvalitet i skolvärlden

Hur följer man upp och utvärderar ett systematiskt kvalitetsarbete? Hur samlar man in data som ska användas för att utveckla verksamheten? Hur planerar man utvecklings- och förbättringsarbete? I sin bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem ger författaren Jan Håkansson svar på dessa och fler frågor på området. Den riktar sig till de som jobbar med kvalitet i skolvärlden, både inom privat och kommunal verksamhet, samt till studerande på rektors- och lärarutbildningar. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.