Prata arbetsmiljö på fikarasten


SKTF har tagit fram underlag till sex korta möten om arbetsmiljö. Varje kapitel innehåller ett tema: samverkan, ledarskap, stress, kränkande särbehandling, friskvård/rehabilitering och fysisk arbetsmiljö. Mötena tar inte mycket längre tid än en längre fikarast, och ska vara en hjälp för att börja diskutera hur man har det på jobbet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.