Premiär för standarden som lägger fakta på bordet

Ackreditering Verify Agency är först ut med ackreditering av Swedac för verifiering enligt den nya standarden Iso/IEC 17029. Standarden är till för att bekräfta riktigheten i olika påståenden, som till exempel de egendeklarationer som är kopplade till hållbarhetarbete.

Premiär för standarden som lägger fakta på bordet
Foto: Stock Adobe.

I ett snabbt föränderligt samhälle är det viktigt att både företag och privatpersoner känner tillit till olika påståenden och uttalanden som görs om till exempel miljöprestanda, jämställdhet och socialt ansvar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den nya standarden Iso/IEC 17029, som fastställdes för något år sedan, har därför tillkommit för att verifiera och bekräfta om olika påståenden verkligen är sanna.

Offentlig upphandling

Standarden kan användas inom vitt skilda områden, bland annat offentlig upphandling. Enligt Magnus Pedersen, utredare på Swedac, som deltagit i det internationella standardiseringsarbetet sedan det startade 2017, kan det vara svårt för en upphandlande organisation att bedöma riktigheten i de påståenden som görs.

Magnus Pedersen, utredare Swedac.
Magnus Pedersen, utredare Swedac.

 

– Men om ett organ som är ackrediterat mot Iso/IEC 17029 kan verifiera sanningshalten och kontrollera att leverantören verkligen uppfyller avtalet behöver det inte råda något tvivel om saken, säger han.

Verifiering av egendeklarationer

Det första organ som Swedac nu ackrediterat för Iso/IEC 17029 är Verify Agency i skånska Bjärred. Ackrediteringen kommer inledningsvis att användas för verifiering av de egendeklarationer som företag och organisationer tar fram i enlighet med den uppdaterade standarden Iso 26000 ”Organisationers samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning” som släpptes i Sverige i början av sommaren. I den svenska utgåvan har standardens omfattning breddats och omfattar nu även de globala hållbarhetsmålen.

Att egendeklarationerna verifieras av ett ackrediterat organ har att göra med att Iso 26000 inte är en kravstandard, utan en vägledande standard. Det innebär att den inte innehåller några krav som organisationer kan certifiera sig mot.

Däremot finns krav i den tekniska specifikationen Sis/TS2 på en egendeklaration som guidar företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete och som innehåller frågor med tydlig koppling till Iso 26000 och de globala hållbarhetsmålen.

Eva Vati, vd Verify Agency.
Eva Vati, vd Verify Agency.

– När frågorna i egendeklarationen är besvarade kan vi verifiera att svaren är sanningsenliga och deklarationen korrekt med hjälp av bland annat dokument som styrker arbetet och intervjuer med anställda, förklarar Eva Vati, vd på Verify Agency.

Först i världen

Det första företaget som fått sin egendeklaration verifierad av Verify Agency är förpackningsföretaget aPak i Mölndal. Företaget är också först i världen med verifiering inom området.

Evelina Lindgren, vd aPak.
Evelina Lindgren, vd aPak.

– Det känns stort att vara först. Vår vision är inte bara att ligga i framkant, utan också att driva utvecklingen mot en hållbar framtid. Verifieringen visar att vi har den förmågan, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

Eva Vati på Verify Agency har förhoppningen att fler ska följa efter och att Iso/IEC 17029 ska komma till nytta även inom andra områden – allt från att verifiera uttalanden om socialt ansvarstagande till att bekräfta programvarors överensstämmelse med specifikationer.

– Den här standarden ger trygghet och gör det lättare att fatta beslut på tillförlitlig grund, säger hon.

Ingår i 17000-serien

Iso/IEC 17029 ingår i 17000-serien av standarder, som används för bedömning av överensstämmelse inom flera olika områden, som till exempel ackreditering av laboratorier, ackreditering av certifieringsorgan som utför certifiering av ledningssystem, personer och produkter, samt ackreditering av kontrollorgan som besiktigar bilar, hissar, tryckkärl med mera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.