Press och stress präglar tjänstesektorn

Arbetsmiljö Arbetstiden räcker inte till. Tjänstemän i det privata näringslivet jobbar övertid för att hinna med och många har svårt att sova på grund av jobbet. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Var tredje medarbetare inom tjänstesektorn i det privata näringslivet upplever att arbetstiden inte räcker till för att utföra alla arbetsuppgifter. Närmare hälften arbetar övertid minst en gång i veckan. En av fyra arbetar mer än tre timmar övertid i veckan. Många behöver arbeta under helger och annan ledighet för att hinna med sina arbetsuppgifter.

Den pressade arbetssituationen påverkar även sömnen. Var femte tjänsteman upplever att tankar på arbetet påverkar deras sömnkvalitet negativt. De som arbetar övertid ofta har också mer sömnproblem på grund av arbetet.

Stressen ger även fysiska symptom. Drygt hälften i undersökningen har den senaste månaden haft ont i nacke, axlar eller rygg, bland kvinnor är det 60 procent som upplever sådana besvär. Fler än hälften har en kollega som varit sjukskriven på grund av stress de senaste två åren.

– Påverkan på sömnen är en av de största indikationerna på stress som leder till ohälsa. Mer än var femte privatanställd tjänsteman ligger alltså i riskzonen. Det är inte okej. Arbetet ska bygga upp och utveckla människor. Inte bryta ner och göra oss sjuka, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.