Arbete med mät-standarder prisas

Annica Johansson leder kommittén som tar fram standarder för att mäta sociala och miljömässiga effekter. Nu har de fått pris av Sis för sitt arbete.

Arbete med mät-standarder prisas
Arbetet med nya standarder som mäter effekt av hållbarhetsarbete får pris. Foto: Stock Adobe

Sis delar ut standardiseringens mest prestigefulla pris till tre personer från tre olika branscher. Priserna är ”Årets convenor”, ”årets kommitté” och ”årets ordförande”, och mottagare i den senare kategorin är i år Annica Johansson, verksamhetschef på organisationen Effektfullt.

Hon leder Sis-kommittén som ska utveckla standarder för att mäta de sociala och miljömässiga effekterna av investeringar och insatser. Orsaken är att allt fler organisationer vill arbeta hållbart, men det behövs ett gemensamt ramverk för att mäta och värdera effekterna av arbetet.

Har adderat internationella perspektiv

Juryns motivering lyder sålunda:

Annica Johansson
Annica Johansson

”Med stort driv och mycket hög kompetens i sakfrågan, har Annica Johansson fått kommittén inom Mätning av sociala och miljömässiga effekter att ta stora och viktiga kliv framåt, på kort tid. Annica Johansson är mån om en bred representation och hög delaktighet i kommittén. På hennes initiativ har också personer med erfarenhet från andra länders motsvarande arbete bjudits in, vilket har adderat ett viktigt internationellt perspektiv och ökad förståelse för hur olika insatser och finansiering leder till önskade sociala och miljömässigt positiva resultat.”

Gedigen omvärldsbevakning

Annica Johansson själv kommenterar priset så här:

”Jag är mycket hedrad över utmärkelsen Årets ordförande 2022. Framförallt är jag stolt över kommitténs noggrannhet i sin ambition att ta fram en produkt som är grundad i gedigen omvärldsbevakning, och som uppfattas som användarvänlig och relevant av våra målgrupper inom såväl näringsliv, civilsamhälle som offentlig sektor.”

De andra två vinnarna blev Björn Tidbeck på RISE (årets convenor) och Markus Peterson på Svensk Betong (årets kommitté).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.