Pris för misslyckad satsning

Förbättringsarbete Rädslan att misslyckas kan vara ett stort hinder i innovationsarbetet. Med ett Du vågade satsa-pris hoppas Tata Group få fler att ta risken att misslyckas.

Att hantera risker och ligga på topp inom den tekniska utvecklingen är viktiga drivkrafter för kvalitetsarbetet. Enligt en studie som den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ gjort tillsammans med Forbes Insights är detta speciellt utmärkande för de företag som uppger att de har ett kvalitetsarbete i världsklass.

Men det är också en stor utmaning. Flera i undersökningen poängterar att detta kräver en kultur som hela tiden strävar efter innovation och risktagande.

Hur vänder man då en kultur där medarbetarna känner ett visst motstånd till att ta risker? I rapporten beskriver Tata Group hur de tagit till ett oväntat grepp för att uppmuntra medarbetarna att våga. De har tagit fram ett Dare to try-pris som delas ut till individer eller arbetsgrupper som gjort en vågad satsning, men ändå misslyckats. Poängen är inte att uppmuntra misslyckande, utan att visa att enda sättet att bli bättre är att våga ta risker, att vara innovativ.

– Det förändrar hur organisationen ser på misslyckandet och uppmuntrar djärvt experimenterande och innovation, säger Sunil Sina som är regionchef för Tata Grouops kontor i Mellanöstern och Nordafrika.

Läs mer om rapporten här: Rapport synar kulturen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.