Priset som ger kraft i förnyelsearbetet

Förbättringsarbete Hur stimulera kreativiteten och skapa intresse för verksamhetsutveckling i en organisation med flera tusen anställda? På Gotland har regionen inrättat det så kallade Förnyelsepriset som på tio år belönat över 300 innovativa förbättringsåtgärder och -projekt, varav flera väckt gehör både nationellt och internationellt.

Priset som ger kraft i förnyelsearbetet
Lisa Lindell och Camilla Eriksson från Region Gotland föreläste på Kvalitetsmässan.

Region Gotland är den enda i sitt slag i landet som är både en kommun och en region. Det innebär att det ingår både typiskt kommunala verksamheter socialtjänst, skola, barn- och äldreomsorg och typiskt regionala som hälso- och sjukvård, tandvård, kulturfrågor och regional utveckling i organisationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men i likhet med många av sina kollegor runt om i landet har även de 6 700 medarbetarna på region Gotland fått vidkännas krav på neddragningar och besparingar i verksamheterna. Hur ska man i ett läge när det inte finns råd för vare sig fikabröd eller julfest kunna stimulera medarbetarna till kreativitet och nyskapande?

Förbättrad service och kvalitet

Funderingarna utmynnade i Förnyelsepriset som inrättades 2013 och som nu delats ut tio gånger. Syftet är att belöna utvecklingsarbeten och lyfta fram nya innovativa idéer och arbetssätt som inte minst förbättrar servicen och kvaliteten för de cirka 61 000 invånarna i regionen.

– Förnyelsepriset har skapat ett fantastiskt engagemang i alla delar av organisationen. I snitt kommer det in 30 – 35 bidrag varje år; under de tio åren har vi fått in totalt 342 tävlingsbidrag, berättar Lisa Lindell, strateg för kvalitet och verksamhetsutveckling.

Bidragen kan handla om stort och smått och kan komma från många olika håll – antingen från en verksamhet inom organisationen eller från en enskild medarbetare.

Allmänheten involverad

En särskild granskningsgrupp gör en första kvalitativ bedömning av tävlingsbidragen och nominerar vinnarkandidater. De bidrag som går vidare bedöms sedan av en jury bestående av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören samt representanter från Uppsala universitet (som gått samman med högskolan på Gotland), Almi, Sveriges Kommuner och Regioner, centrala samverkanskommittén samt förra årets vinnare.

Under den årliga Förnyelsedagen får sedan alla nominerade verksamheter ställa ut sina bidrag på en mässa och i slutet av dagen delas priser ut i fem olika kategorier, inklusive Publikens pris som röstas fram av allmänheten.

Prissumman inom varje kategori är på 20 000 kronor och ska användas till verksamhetens eller medarbetarnas vidareutveckling.

– Förnyelsedagen har blivit en symbol för hur vi som region tar ansvar för vår egen utveckling. För att kunna möta de nya utmaningar som vi står inför är verksamhetsutveckling inte bara en fråga för ledningen. Det krävs att alla engagerar sig och arbetar med medborgarnas bästa för ögonen, förklarar Lisa Lindell.

Internationell uppmärksamhet

Flera av de prisbelönta bidragen har inte bara uppmärksammats lokalt, utan även på nationell och internationell nivå. Ett par av dem har belönats med innovationsutmärkelsen Quality Innovation Award, som i Sverige drivs av SIQ med Vinnova som partner. 2019 tog man hem priset både nationellt och internationellt för en världsunik reningsanläggning för deponigaser och 2021 erhöll man den nationella utmärkelsen för ungdomsgård on line.

Resultat på flera plan

Lisa Lindell konstaterar att Förnyelsepriset gett positivt resultat på flera plan.

– Inte nog med att innovationerna förbättrat servicen för våra medborgare. Priset har också bidragit till ett ökat engagemang för verksamhetsutveckling bland våra medarbetare, ofta genom samverkan över organisationsgränserna. Dessutom har det gett en positiv bild av våra verksamheter och därmed stärkt regionen som en attraktiv arbetsplats, sammanfattar hon.

Lisa Lindell medverkade tillsammans med Camilla Eriksson, samordnare inom omsorgen på Region Gotland, med en föreläsning på Kvalitetsmässan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.