Privata omsorgen efterlyser nationell kvalitetsmätning av äldreomsorgen

Socialstyrelsens årliga rapport över läget i äldreomsorgen visar på brister när det gäller nationella jämförelser. I rapporten framkommer också att det saknas en samlad nationell bild av hur äldre uppfattar omsorgen. Nu höjs röster inom den privata omsorgsbranschen om krav på en nationell kvalitetsmätning av äldreomsorgen.

– Vi välkomnar Socialstyrelsens återkommande arbete med att följa upp utvecklingen i Sverige. Vi som jobbar i den privata omsorgsbranschen ser skillnaderna mellan kommunerna dagligen. Vi bygger våra kvalitetssystem på lärande och jämförelser mellan de 70 kommuner där vi har verksamhet. Genom att vi har det nationella perspektivet och ständigt gör jämförelser mellan kommunerna får vi en bättre helhetsbild av omsorgen, säger Henrik Borelius, vd och koncernchef för Attendo.

Attendo gör årligen undersökningar som visar vad de 9 000 pensionärerna är nöjda eller missnöjda med.

– Utan mätningarna skulle det vara svårt att veta vad vi kan bli bättre på, förlarar Henrik Borelius, vd och koncernchef för Attendo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.