Problem med livspusslet minskar under krisen

Coronakrisen Den pågående pandemin har inte bara fått negativa konsekvenser. Psykologitjänsten Bluecall noterar att ett av de samtalsämnen som minskat mest under krisen är problem med livspusslet.

Problem med livspusslet minskar under krisen
Ökat hemarbete skapar mindre stress. Foto: Stock Adobe.

Antalet samtal per månad till Bluecall ökade med i genomsnitt 76 procent under perioden mars – augusti, alltså den period då pandemin härjade som värst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt skedde en viss ommöblering i rankinglistan över de samtalsämnen som är vanligast att klienterna tar upp.

Under januari – februari, det vill säga före krisen, låg problem med att få ihop det så kallade livspusslet på tredje plats, men halkade därefter ned till sjätte plats – en nedgång med sex procentenheter – under mars – augusti.

Även andelen som angett att de vill ha hjälp med att hantera stress har gått ned från en första till en andra plats.

Mångfacetterat begrepp

Enligt Milla Leskinen, leg psykolog och chef över psykologiavdelningen på Bluecall, är livspussel ett mångfacetterat begrepp.

Milla Leskinen, Bluecall.
Milla Leskinen, Bluecall.

– Med livspussel menar vi svårigheterna som uppstår när man ska pussla ihop livets olika delar. Det kan handla om stress som kommer ur motstridiga krav på oss, vilket ofta har att göra med svårigheter att få ihop kraven från arbetslivet med privatlivet, säger hon.

Problem med livspusslet kan också bero på att man har en tuff situation hemma och som gör det svårt att få tid över till sig själv eller att man har höga krav på sig inom olika områden i livet, menar Milla Leskinen.

– Man ska vara en bra förälder, träna, prestera på jobbet, vara social och hinna ta hand om relationen till sin partner, säger hon.

Slipper pendla

Att färre nu söker hjälp för problem med stress och livspussel har sin naturliga förklaring, konstaterar hon. En av fördelarna med den rådande situationen är att många jobbar hemifrån och slipper pendla samtidigt som aktiviteter är inställda och vi inte kunnat resa eller delta i sociala tillställningar som vanligt.

– Det är inte så konstigt att det leder till mindre stress, säger hon.

Däremot har fler kontaktat psykologitjänsten för ångest och relationsproblem. Det är inte ovanligt att stora samhälleliga kriser leder till psykisk ohälsa, som till exempel ångest, förklarar Milla Leskinen.

– Många känner ökad oro och stor osäkerhet kring hur deras anställningar och arbetsvillkor ska påverkas av krisen, säger hon.

Relationerna påverkas

Det ökade hemarbetet får också negativa konsekvenser för både privat- och arbetsrelaterade relationer.

– Privatlivet och arbetslivet har blivit allt mer sammanflätat. Även om det ger fördelar innebär det också större påfrestningar på våra relationer. Privat tvingas vi umgås mer med varandra samtidigt som distansarbetet begränsar möjligheterna till informellt umgänge med arbetskollegorna, sammanfattar Milla Leskinen.

Uppgifterna bygger på data från drygt 1 000 samtal från anställda och chefer hos 50 av Bluecalls kunder.

De vanligaste skälen till terapisamtal under mars – augusti.

  1. Relationer 21,2 %
  2. Stress 20,9 %
  3. Ångest 20,9 %
  4. Självförtroende/självkänsla 11,5 %
  5. Problem med jobb/arbete 9,7 %

De vanligaste skälen till terapisamtal under januari – februari.

  1. Stress 24,2 %
  2. Relationer 15,4 %
  3. Livspusslet 14,3 %
  4. Självförtroende/självkänsla 8,8 %
  5. Ångest 5,5 %

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.