Professorns råd: Lägg inte extra bördor på kvinnor

Förbättringsarbete En orsak till att det är svårare för kvinnor att nå höga positioner är att kvinnor får göra mer av de arbetsuppgifter ingen vill göra. Det här har professor Lise Vesterlund forskat om. Här är hennes råd för hur ni ändrar situationen.

Professorns råd: Lägg inte extra bördor på kvinnor
Karin Thorsell

Om en chef har tre medarbetare – två män och en kvinna – och ska få tio impopulära arbetsuppgifter utförda så vänder sig chefen till kvinnan fyra gånger och till de två männen tre gånger var.

Består gruppen i stället av två kvinnor och en man så tillfrågas mannen ännu mindre – i 25 procent av fallen – medan respektive kvinna tillfrågas i 37,5 procent av fallen var.

Det här är bara några av resultaten från den forskning som Lise Vesterlund, professor i nationalekonomi vid University of Pittsburgh, bedriver och den sammantagna effekten visar ett påtagligt hinder för kvinnors karriärer.

Lise Vesterlund menar att lösningen inte ligger i att vi ska ”fixa” kvinnor och få dem att inte ta på sig uppgifter. I stället är det här något som behöver lösas gemensamt på avdelningsnivå. För att förändra situationen ger Lise Vesterlund följande råd till organisationer. Men hon pekar också på en rad saker som kvinnor själva kan göra.

Gör så här på gruppnivå

Bli medvetna om att det här är ett problem. Om ni vill ha jämställdhet, lägg inte extra bördor på kvinnor.

Fördela arbetet. Turas om. Fråga ”Hur många gånger har du gjort det här i år?”

Gör så här på individnivå 

Säg inte ja för snabbt.

Säg ja till rätt saker. När någon ber dig göra något du inte är så intresserad av, förhandla. Var beredd på att föreslå något annat. Säg ”Tack för erbjudandet, men jag hade tänkt att jag skulle…” och ta upp en arbetsuppgift som du vill göra.

Tänk på att ett ja till en sak innebär ett nej till något annat. Vad säger du nej till när du går med på att göra en uppgift? Att göra någon viktigare uppgift ordentligt, att inte vara med familjen lika mycket under helgen (om det medför helgarbete)? Klargör vad ditt ja ger för konsekvenser. Då är det lättare att säga nej.

Titta på vad andra gör för att slippa arbetsuppgifter som ingen vill göra – titta på mobilen, säga att du har massor att göra etcetera. Härma dem och skäms inte för det.

Var inte alltid beredd att hjälpa andra. Om någon ber dig om något på fredag eftermiddag är det ganska naturligt att säga ”Jag är ledsen, men när du frågar så här sent så kan jag inte hjälpa dig”.

Läs mer om Lise Vesterlunds forskning här.

Titta. Lise Vesterlund presenterade studien på ett seminarium ordnat av SNS och IIES. Se hela seminariet på SNS Play

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste