Projekt för förnyelse i Lidköpings kommun

Förbättringsarbete Nyligen delade Vinnova ut pengar för projektet Idéslussar i kommuner 2015. En av de elva kommuner som får del av pengarna är Lidköping.

Ökad efterfrågan i kombination med minskade intäkter ställer högre krav på kommunerna att göra rätt saker, men också att utveckla och förnya sitt tjänsteutbud för att bättre möta morgondagens behov. Här gäller det att hitta metoder för att fånga upp nya idéer.

Räddningstjänsten i Lidköping är ett exempel där man utvecklat sättet att möta kundernas behov. I stället för traditionell undervisning har man bland annat arrangerat disco för att utbilda i utrymning och säkerhet.

Lidköping har nu fått 40 000 kronor från Vinnova för projektet Idéslussar i kommuner 2015. Kommunen har sedan tidigare har påbörjat ett arbete med att kartlägga och få kunskap om de processer som finns i kommunen och projektet blir en del i detta arbete.

Målet är att hitta former för att strukturerat arbeta med förnyelse av tjänster och processer för tjänsteproduktion, så de uppfyller kundens behov på ett effektivt sätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.