Projekt halverade sjukfrånvaron

Botkyrka kommun har hittat ett effektivt arbetssätt mot ohälsan. I samarbete med hälsoföretaget Proformia Hälsa har de satsat på att utbilda hälsoinspiratörer och chefer i hur de kan samarbeta för en bättre hälsa. Resultatet blev sänkt sjukfrånvaro med nästan 50 procent. Proformia Hälsa har under ett år drivit ett projekt med syftet att se vilka metoder som bäst ökade hälsan i kommunal miljö. I studien medverkade 450 anställda inom skola, förskola, vård och omsorg, städverksamhet och administration. Ett år efter studien, konstaterades en ökning av både motionsgrad och kondition, på de arbetsplatser där både chefer och hälsoinspiratörer utbildats. I den gruppen upplevde de också att de hade störst inflytande över det egna arbetet. Efter ytterligare ett år hade sjukfrånvaron i denna grupp minskat med 46 procent.

– Resultatet visar att det tar lång tid att påvisa effekter på sjukfrånvaron, och att det krävs olika företrädare som engagerar sig för att det över huvudtaget ska vara möjligt att påverka sjukfrånvaron positivt, säger Erland Colliander läkare och vd på Proformia Hälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste