Projektarbete sätter kunden i fokus

När jag nyligen besökte Kiruna och några anställda på ABB som arbetade med automation åt LKAB:s gruvor är det bestående minnet den glädje dessa ingenjörer kände över sitt arbete. Glädjen kom framför allt från det faktum att de fick se resultatet av sina sina programmeringar i form av gruvtåg och av krossar som fungerade. Men ännu intressantare var att de väldigt ofta definierade sina insatser i form av projekt. Just projektformen med dess begränsade tidsramar och tydliga mål verkade passa dem väldigt bra. Sedan måste man konstatera att projektarbetet skedde inom ramen för fasta anställningar och därför måste ses som ett sätt att organisera arbetet och inte som en anställningsform.

De anställda i Kiruna är ett tecken på vad som håller på att ske på den svenska arbetsmarknaden, där företagens organisation förändras från en traditionell industriorganisation till att bli allt mer projektorienterad. Mellan 1985 till 1997 var antalet som arbetade inom industrin konstant. Men andelen personer som arbetade med industristödjande funktioner, det vill säga konsulter, ökade från 25 till 40 procent. Det är en utveckling som säkert fortsatt sedan dess och som ger stora organisatoriska möjligheter. De som framför allt står för ökningen är teknikföretag, kunskapsföretag, finansföretag samt utbildnings- och vårdföretag.

Men projekt har dessutom blivit en vanlig organisationsform inom den traditionella industrin, som inom ABB. Tidsbegränsade åtaganden mot individuella kunder med specifika mål och kundanpassningar organiseras ofta som projekt.

För många står det säkert klart att denna utveckling lätt kan rubba jämvikten på arbetsmarknaden med avseende på relationen mellan de anställda och arbetsgivarna. Förändringen i arbetsorganisation leder på sikt med stor sannolikhet in i en process där arbetskontrakten mellan arbetsgivare och arbetstagare drastiskt kommer att förändras. Risker för konflikter finns säkert här, men samtidigt är utvecklingen oundviklig eftersom projektarbetsformen bland annat bygger på att kunden får en mer central plats i processen. Och dit strävar ju allt fler företag som vill fortsätta vara med och konkurrera.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.