Psykiatrisk tjänst ska stärka Norrtälje kommun

I ett samarbete mellan Norrtälje kommun och ett hälsoföretag pågår ett pilotprojekt där anställda inom kommunen testar en digital tjänst. Syftet är att förebygga stress och främja självledarskap.

Psykiatrisk tjänst ska stärka Norrtälje kommun
Foto: Stockadobe

Norrtälje kommun har cirka 2300 anställda. Det nya projektet ses som en del i det preventiva arbetet mot stress och psykisk ohälsa inom arbetslagen, och ett sätt att bygga en socialt hållbar arbetsplats.

Satsning från Försäkringskassan

– Vi vill att alla våra medarbetare mår bra, och det här kan förhoppningsvis bli en hjälp till självhjälp för den som tycker att livet är stressigt både när det gäller arbete och privatliv. Det här kan bli ett bra verktyg som ett komplement till företagshälsovården för den som vill ha hjälp, säger Helene Kindholm Berzén, HR-partner Norrtälje kommun.

Bonzun är godkänt av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är en del av Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Grundar sig i ACT-terapi

Evolve är ett evidensbaserat digitalt verktyg för stresshantering och självledarskap framtaget av psykologer och forskare vid Karolinska Institutet. Verktyget bygger på Acceptance and Commitment Training (ACT), vilket är en vidareutveckling av den traditionella kognitiva beteendeterapin (KBT). Tanken med programmet är att användaren ska få konkreta verktyg och strategier för att höja den psykiska hälsan. Evolve genomförs med dator eller mobil, totalt åtta sessioner som var och en tar cirka 30 minuter.

– Vi startar nu med ett pilotprojekt där vi har 25 platser, och vi inleder med en föreläsning för alla chefer så att de ska förstå vad detta är och hur det kan hjälpa deras medarbetare. Det gör vi för att nå de medarbetare som har behov av stöd och hjälp för att se över sin personliga situation både gällande arbete och utanför arbetet, säger Helene Kindholm Berzén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.