Små insatser förebygger kostsam ohälsa

Det görs för lite för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet och det kostar svenska företag och samhälle miljarder varje år. Det visar en ny rapport från kampanjen Hjärnkoll.

Rapporten visar att aktiva insatser vid psykisk ohälsa är mycket lönsamt.

– Det är egentligen cyniskt att titta på ett företags kostnader i kronor vid psykisk ohälsa. Men i samtliga fall hade de negativa konsekvenserna för företaget kunnat undvikas eller avsevärt begränsats med tidiga eller förebyggande insatser, ofta till en bråkdel av den kostnad som istället belastade företaget, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

I rapporten, som gjorts på uppdrag av Hjärnkoll, detaljgranskas de ekonomiska konsekvenserna av nio verkliga fall med psykisk ohälsa hos yrkesarbetande personer. Enbart Försäkringskassans årliga kostnader är över 23 miljarder kronor. Men rapporten visar att bristen på agerande innebär mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader för företagen, och beräknar man produktionsbortfall är kostnaderna större än Försäkringskassans. Kostnader som ofta hade kunnat undvikas med tidiga stödinsatser.

– Företag måste bli bättre på att agera tidigt vid psykisk ohälsa. Ett av fallen handlar om en så vanlig sak som en medarbetare i skilsmässa. Företaget förlorade 400 000 kronor då medarbetarens arbetskapacitet minskade. Men med tidigt samtalsstöd, till en betydligt lägre summa, hade kostnaden nästan kunnat raderas, säger Rickard Bracken.

Två enkla insatser kan vara att utbilda chefer i psykosocialt arbete samt att införa skriftliga riktlinjer för hur chefer ska agera om medarbetare visar tecken på psykisk ohälsa.

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är alltså så vanligt att strategin aldrig kan vara att ”inte anställa någon som kan tänkas få psykiska problem”. Då kan man inte anställa människor överhuvudtaget, säger Rickard Bracken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.