Psykologstöd väg till bättre arbetsmiljö

Oavsett om det rör sig om vardagstrubbel, arbetsproblem eller livskriser har personal vid ett 40-tal svenska företag tillgång till personligt psykologstöd. Var som helst och när som helst.

Personalstödsföretaget Visavi har 300 psykologer i hela Sverige. I dagsläget har drygt 40 företag med omkring 53 000 anställda anslutit sig till Visavi, för att personalen ska få tillgång till psykologstöd. Dygnet runt, året runt. Fenomenet, att erbjuda personal personligt psykologstöd är bland annat mycket utbrett i USA.

– Tanken är att tidigt fånga upp problem och frågeställningar innan de växer över de anställdas huvuden, förklarar vd Louise Edberg på Visavi.

Hon berättar att företagens anställda får tillgång till ett 020-nummer som de kan ringa helt anonymt om de vill, eftersom det räcker att uppge från vilket företag man ringer ifrån. Samtalen handlar om allt från mindre vardagstrubbel till arbetskonflikter och riktigt svåra livskriser.

Ta fast problemet

Möjligheten att ringa om både privata och arbetsrelaterade problem ser hon som mycket naturligt.

– Man är inte en annan person efter klockan åtta på morgonen, utan tar med sitt privatliv till jobbet. Kropp och själ hänger ihop och genom att ta tag i problemen i tid minskar risken att de på sikt ska leda till långtidssjukskrivningar eller svåra konflikter på jobbet, säger Louise Edberg.

Om det rör sig av mycket allvarliga problem, eller om det finns ett behov, erbjuds även varje anställd fem träffar per år. Öga mot öga med sin personliga vägledare.

Louise Edberg understryker att Visavis tjänst ska ses som ett komplement till en väl fungerande personalavdelning och företagshälsovård samt till samarbetet med facket.

Röntgenbild

Förutom det personliga stödet till sina anställda, erbjuds företagen uppföljning i form av statistik som ger en vägledning om hur personalen mår.

– Statistiken ger en röntgenbild av organisationen. Anonymiteten gör att personalen berättar mer personliga saker och verksamheten får ett strategiskt ledningsinstrument för att sätta in åtgärder om det behövs, påpekar Louise Edberg.

Har företaget mindre än 100 anställda gör sekretessen att Visavi måste vara rigoröst noga med vad de rapporterar in, förklarar hon. Däremot i större organisationer kan man vara lite friare när det gäller vad som tas med i rapporteringen.

– Vi tolkar också statistiken och visar på tendenser som speglar hur verksamheten mår. Ofta är organisationen medveten om den övergripande bilden, men ibland kommer det som en väldig överraskning, säger hon.

Fånga dialogen

För att avdramatisera samtalen något kallar Visavi dessutom sina psykologer för telefonvägledare eller personliga vägledare. Louise Edberg uppskattar att omkring tio procent av de anslutna väljer att använda tjänsten. Utvärderingar som de gjort pekar på att personal i anslutna företag uppfattar tjänsten som ett stöd och bara att veta att man har någon att prata med gör att de känner sig tryggare.

Att dialogen inom företaget riskerar att stanna av om personalen alltid ventilerar sina problem med utomstående håller Louise Edberg inte med om.

– Man ska fortsätta att prata med varandra men de gånger som det inte fungerar kan man prata med oss för att få kraft att ta upp dialogen igen, så att den inte stannar av, betonar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.