Psykosocial arbetsmiljö prioriteras inte

Arbetsmiljö Företag lägger mer tid och uppmärksamhet på den fysiska arbetsmiljön än på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Detta trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Det framgår av Prevents Arbetsmiljöindikator som bygger på intervjuer med drygt 2 000 skyddsombud och chefer med personalansvar i näringslivet. De flesta tycker att arbetsmiljön är god och att arbetsmiljöarbetet prioriteras högt, men när det gäller organisation och socialt samspel på arbetsplatsen upplever de flesta att detta arbete ligger långt efter jämfört med arbetet med den fysiska arbetsmiljön.

Skyddsombuden upplever att den fysiska arbetsmiljön undersöks i större utsträckning. Endast 68 procent upplever att organisatoriska och sociala arbetsmiljön på företaget är bra eller mycket bra. Stress och arbetsklimat pekas ut som viktiga frågor i dag och i framtiden.

– Vi ser i undersökningen att många företag inte hittat formen för att arbeta med de psykosociala frågorna. De kanske har trivselfrågor som stående punkt på avdelningsmötet eller har individuella utvecklingssamtal, men det genomgripande systematiska arbetet med psykosociala frågorna saknas och det är det som måste till, säger Maria Schönefeld.

Undersökningen visar också att det finns behov av kunskapsförstärkningar. Var femte skyddsombud och var tionde chef anser sig inte ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper för sin roll.

Läs hela rapporten: Prevents Arbetsmiljöindikator 2014

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.