QUL gör nystart

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård, QUL, som delas ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, återkommer efter ett års uppehåll. SKL har inlett ett samarbete med Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, vilket innebär att QUL och Utmärkelsen Svensk Kvalitet kommer att drivas gemensamt, dock med separata domarkommittéer.

Samarbetet med SIQ gör att det nu även är möjligt att söka QUL baserat på den europeiska modellen EFQM och den amerikanska Malcolm Baldridge. Detta skapar ökade förutsättningar för jämförelser och utbyte med ledande hälso- och sjukvårdsorganisationer inom Europa och Internationellt. Om det finns en värdig mottgare av QUL 2006 kommer vi att få veta i november när domarkommittén fattar sitt beslut.

QUL tilldelas de organisationer eller delar av organisationer som genom sitt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling nått sådana resultat att de framstår som en god förebild. Kvalitetsutmärkelsen skall också sporra till nya framgångar och inspirera fler att arbeta med verksamhetsutveckling. Syftet med utmärkelsen är dels att lyfta fram goda exempel på hur verksamheten kan bedrivas, dels att stimulera till jämförelser mellan olika organisationer i landet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste