Ranking av högskolor

En ranking av kvaliteten i de svenska högskolornas utbildningar kan bli verklighet. Till hösten planerar projektet Morgondagens ingenjörer att presentera en utredning om för- och nackdelar med olika rankingsystem av ingenjörsutbildningar. Anledningen till projektet är att det i omvärlden har utvecklats olika system för att värdera och bedöma kvaliteten, men i Sverige saknas fortfarande ett rankingsystem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.