Rapport föreslår ny styrmodell för hemtjänsten

Offentlig verksamhet New Public Management leder till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella i hemtjänsten. Det visar en rapport från Kommunal.

Kommunals rapport Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten visar hur medlemmarna upplever att detaljstyrningen av vården har gått ut över det professionella omsorgsarbetet.

I rapporten uppger 79 procent av medlemmarna att de arbetar efter en detaljplanering där varje hjälpinsats är minutsatt. 47 procent av de som har minutsatta arbetsplaneringar dagligen (helt eller delvis) hinner inte utföra hjälpinsatsen hos de äldre. 48 procent upplever att inflytandet över planeringen av vården och omsorgen har minskat.

– Styrningsmodellen New Public Management har ökat avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal, och bidragit till ökad detaljreglering. Det är så långt ifrån värdig välfärd man kan komma, både för de äldre och för de anställda, säger Annelie Nordström, ordförande Kommunal.

Rapporten föreslår en alternativ styrmodell som ger mer utrymme för professionell omvårdnad, där personalen utifrån sina yrkeskunskaper kan arbeta omsorgsrationellt, med en helhetssyn på den äldres behov.

Några av förslagen:

  • Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom att äldre ges ett större inflytande över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras. För att skapa det handlingsutrymmet måste vård- och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, kontinuiteten måste vara hög och därtill ska det finnas utrymme för flexibilitet.
  • Den äldre, bör få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad äldre bör få hjälp med.
  • Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser. Hemtjänst och hemsjukvård behöver integreras för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.