Rapport om sjukvården: Brister i tillgänglighet och bemötande

Svensk hälso- och sjukvård står sig väl i internationellt hänseende. Sverige har bättre resultat jämfört med andra länder när det gäller exempelvis medellivslängd, spädbarnsdödlighet, och överlevnad i cancer och hjärtinfarkt. Men tillgängligheten är fortfarande ett problem. Dessutom finns det brister när det gäller bemötande och information till patienter samt i sjukvårdens jämlikhet. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården 2007.

Som helhet ger Socialstyrelsen gott betyg till hälso- och sjukvården och framhåller bland annat det positiva arbete som pågår med öppna jämförelser och arbetet med att öka patientsäkerheten.

För att komma till rätta med ojämlikheten i vården ska Sveriges Kommuner och Landsting under året ta fram en kunskapsöversikt om ojämlik vård på samma sätt som det tidigare togs fram om ojämställd vård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.