Rapport om sjukvården: Brister i tillgänglighet och bemötande

Svensk hälso- och sjukvård står sig väl i internationellt hänseende. Sverige har bättre resultat jämfört med andra länder när det gäller exempelvis medellivslängd, spädbarnsdödlighet, och överlevnad i cancer och hjärtinfarkt. Men tillgängligheten är fortfarande ett problem. Dessutom finns det brister när det gäller bemötande och information till patienter samt i sjukvårdens jämlikhet. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården 2007.

Som helhet ger Socialstyrelsen gott betyg till hälso- och sjukvården och framhåller bland annat det positiva arbete som pågår med öppna jämförelser och arbetet med att öka patientsäkerheten.

För att komma till rätta med ojämlikheten i vården ska Sveriges Kommuner och Landsting under året ta fram en kunskapsöversikt om ojämlik vård på samma sätt som det tidigare togs fram om ojämställd vård.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.