Rapport: Rekordmånga stressrelaterade sjukskrivningar

Arbetsmiljö Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Rapport: Rekordmånga stressrelaterade sjukskrivningar
Foto: Adobe Stock

Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall, däribland stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Stressrelaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall.

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industriproduktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbetsrelaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan i stället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Vissa branscher mer drabbade än andra

Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av sjukdomar i rörelseorgan såsom rygg eller nacke vanligast vid längre sjukfall. I det nya arbetslivet har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är mer drabbade än andra. En viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbetssituationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Mindre organisatorisk och social arbetsmiljö

Samtidigt är forskningen tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) har visat sig ha en tydlig koppling till sjukdom, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. Inom de yrken som har den största negativa stressen, eller OSA-belastningen, är risken för sjukfall i psykiatrisk diagnos som störst.

Sverige har i ett längre internationellt perspektiv legat i framkant när det gäller arbetsmiljön i arbetslivet. Utvecklingen sedan 1990-talet har dock varit negativ när det gäller OSA, enligt Försäkringskassan. Allt fler upplever negativ stress på arbetet, det vill säga en obalans mellan ökande krav och tillräckliga resurser i form av exempelvis autonomi, lärande och socialt stöd.

Om

Psykiatriska diagnoser och sjukskrivningar

I genomsnitt blir sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser längre än andra diagnoser och har en genomsnittslängd på 90 dagar, jämfört med 49 dagar för samtliga diagnoser. Diagnosen ”akuta stressreaktioner”, som beror på yttre händelser, innebär sjukskrivning i cirka 40 dagar. Den allt vanligare diagnosen ”utmattningssyndrom”, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

Källa: Försäkringskassan

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.