nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Rätt träning viktigare än gener

Välj ut en färdighet som du vill utveckla vid en presentation, exempelvis att prata mer improviserat. Låt sedan åhörarna göra anteckningar och ge feedback på hur det gick. Om du gör det systematiskt så är det ett enkelt exempel på handledd övning i vardagen där färdigheter förbättras kontinuerligt. Författarna råder oss att leta efter en metod som följer principerna för handledd övning för vi kan alla bli mycket bättre.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Element som måste finnas med är omedelbar feedback, möjlighet att pröva något nytt, begå misstag och korrigera dem samt att gradvis utveckla nya färdigheter. Handledd övning är just handledd. Den är också fokuserad, har väldefinierade mål och kräver att man lämnar sin bekvämlighetszon. Forskning, delvis av Ericsson själv, som stödjer deras belägg genomsyrar hela boken. Exempelvis har det visats att de bästa utbildningarna har någon interaktiv komponent såsom rollspel, diskussionsgrupper eller praktisk övning.

Kunskap om hjärnfunktion och dess koppling till prestation finns med och förmedlar att hjärnan är otroligt anpassningsbar. Vi får ta del av tankar om hur ”underbarn” såsom Mozart, Picasso och många högpresterandes såsom Gunder Hägg, minneskonstnären Steve Faloon och schackspelaren Judit Polgár kan ha skaffat och förbättrat sina förmågor. Det är varken gener eller den tid som läggs ner som är avgörande, istället är det många tusentals timmar med rätt sorts träning som gäller för att bli en av de främsta i världen hävdar författarna. Kvaliteten på de världsbästas mentala förberedelser är avgörande. De främsta musikerna har redan när de börjar öva in ett nytt stycke en klar uppfattning om hur musiken bör låta etc.

Vi får en inblick i varför kirurger till skillnad från de flesta andra i sjukvården blir bättre i takt med att de får erfarenhet. Mycket i boken är relaterat till läkare och vilken slags inlärningsmiljö de skulle behöva. Och det är förstås värdefullt att studera de bästa och ständigt lära sig nya saker. Förvånande nog tas inte flow-begreppet upp alls i boken trots att titeln är PEAK! Inte heller får vi veta vad det är som gör att bara vissa lyckas – vad är det egentligen som gör piloterna i exemplet med den amerikanska flygvapenskolan Top Gun så väldigt bra? Därför känns innehållet inte som en fullständig vetenskap.

Om du är intresserad av detaljerade och intressanta berättelser om hur flera kända högpresterande möjligtvis kan ha blivit de främsta så ta del av boken. Den förmedlar en hel del forskning och ger även tips till föräldrar om hur barns engagemang för att öva och bli bättre kan stimuleras

Plus

– Beskriver engagerat forskningen inom området

– Förmedlar en positiv syn på människans potential

– Koppling till hjärnfunktion finns

Minus

– Flow-dimensionen utelämnas

– Kompakt och saknar illustrationer

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.