Rättsväsendets digitalisering inledd

Digitalisering Ett samverkansarbete mellan elva myndigheter inom rättsväsendet har dragit i gång. Eller, samverkansarbetet är sedan gammalt, men nu i ny skrud. Nils Fjelkegård, kanslichef, berättar om vad som väntar de kommande fem åren.

Rättsväsendets digitalisering inledd
I år inleds den strategiska planen som tagits fram för Rättsväsendets digitalisering.

Tidigare gick arbetet under namnet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), men 1 september 2020 byttes namnet ut. Då togs även ett råd och ett kansli fram.

– Det är där jag kommer in i bilden, säger Nils Fjelkegård, kanslichef vid Kansliet för Rättsväsendets digitalisering.

Rättsväsendets digitalisering är en samverkan mellan 11 myndigheter inom rättsväsendet som främst handlar om informationsförsörjning inom brottmålsprocessen. Syftet är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utvecklingen av brottmålsförfarandet, att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättra möjligheter till analys och uppföljning samt att bättra service till enskilda. För att uppnå detta har en strategisk plan skapats, och planen avser perioden 2023 till och med 2027. Planen har alltså precis börjat gälla.

Beslagshantering, digitala bevis, säkert informationsutbyte

Den strategiska planen är lång och övergripande, men Nils Fjelkegård presenterar ett axplock av saker som genom åren kommer att hanteras. Ett exempel är mängden digital bevisning som har ökat exponentiellt. Det kan handla om inspelat material från kroppskameror, videoklipp och skärmdumpar.

– Det är inte hållbart att hantera den typen av bevis på samma sätt som vi hittills hanterat fysiska bevis, säger Nils Fjelkegård.

Några andra prioriterade frågor är digitaliseringen av beslagshantering, alltså hur beslagsprocessen på exempelvis Tullverket ska hunna automatiseras för att spara tid, och hur myndigheterna ska kunna utbyta data mellan varandra på ett it- och rättssäkert vis.

Redan kommit långt

Myndigheterna har precis börjat jobba enligt den strategiska planen, så därför är det svårt att avgöra hur arbetet hittills går, men flera utav myndigheterna har redan kommit långt i sitt digitaliseringsarbete. Till exempel blev Domstolsverkets brottmålsdomar helt digitala hösten 2022. Och fler förändringar är att vänta framöver. Polismyndigheten och Domstolsverket
planerar att realisera ostrukturerat utbyte under 2023, det vill säga att dokument utbyts digitalt snarare än via e-post eller manuellt. 

– Kärnan i en framgångsrik digitalisering är ju trots allt att man har koll på sin data, säger Nils Fjelkegård, kanslichef vid Kansliet för Rättsväsendets digitalisering.

Lista

Myndigheterna som ingår i samverkansarbetet

Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Kriminalvården

Kustbevakningen

Polismyndigheten

Rättsmedicinalverket

Skatteverket

Tullverket

Åklagarmyndigheten

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.