Rättvis chef förbättrar anställdas hälsa

Hur ledarskapet fungerar på arbetsplatsen har störst påverkan på de anställdas hälsa. Det visar en ny avhandling från Karolinska institutet, i vilken förändringar av psykosociala faktorer i arbetsmiljön och deras påverkan på personalens hälsa har undersökts.

Forskaren Malin Lohela har intervjuat 1 200 personer på fyra industriföretag och jämfört deras hälsa med tre och ett halvt års mellanrum. En viktig slutsats är att en mer rättvis och stödjande chef ger en mer välmående personalstyrka. När personalen upplevde att ledarskapet blivit bättre förbättrades hälsan med omkring 30 procent.

Även engagemang, socialt klimat och anspänningen i arbetet är enligt avhandlingen viktiga faktorer som påverkar hälsan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.