Rättvis konkurrens med PSI-direktiv

Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska införas i Sverige.

Finansdepartementet har i dagarna lämnat ett förslag till hur EUs så kallade PSI-direktiv (Public Sector Information) ska genomföras i Sverige. Direktivet har som syfte att öka tillgängligheten till myndigheters handlingar och Stockholms handelskammare har länge drivit frågan för att företag inom informationssektorn ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

– Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige. Vi har en oacceptabel situation där statliga myndigheter konkurrerar med privata företag bara för att de har tillgång till offentlig information, säger Peter Egardt, vd på Stockholms Handelskammare.

Han menar att ett införande av direktivet frigör information av hög kvalitet som kan användas av privata företag och öppna upp en miljonmarknad för kreativa tjänsteföretag.

Rättvis konkurrens

Andreas Åström, informationschef på Handelskammaren berättar att informationen idag är svår att få tag på för privata företag.

– Idag lägger vissa myndigheter en död hand över vissa tjänster genom att hålla på information. PSI-direktivet skulle bidra till ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens, förklarar han.

Promemorian nu är ute på remiss och man inte vet hur lång tid det kommer att ta innan direktivet kan införas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.