Drömmen om framgångsrecept

Likt virus sprids nya idéer om hur verksamheter ska ledas och styras till framgång. Denna bok tar upp idéerna till granskning och ger goda insikter även för praktiker, tycker Kvalitetsmagasinets recensent.

Drömmen om framgångsrecept

Det finns gott om böcker, artiklar och föreläsningar som säljer ’det förlösande framgångskonceptet’. Författaren använder metaforen virus för att illustrera både att nya organisationsidéer sprids och sättet de sprids på. Många av dessa recept på hur organisationer ska utformas, ledas och styras har, enligt boken, en oklar historia, är genomträngande, reformutlösande och har tveksamma effekter.

Syftet med denna bok är att identifiera och kritiskt granska innehållet i de idéströmmar som präglar utformningen av vår tids organisationer. Den diskuterar idéer om organisering och ledarskap med syftet att identifiera och analysera dagens mest spridda och populära organisationsrecept. Diskussionerna handlar om såväl utbud och efterfrågan som mottagande och tillämpning. Dessutom behandlas idéöverföring mellan organisationer, det vill säga vad som händer när idéer ”reser ut ur” organisationer och när de ”reser in i” organisationer. Det finns både bra och dåliga översättningar av idéer och möjligheten att lyckas med kunskapsöverföringen beror inte minst på organisationens förmåga att bygga upp egen ”översättningskompetens”.

Bland alla recept som tas upp till granskning finns svengelska begrepp som New Public Management (en familj av idéer för den offentliga sektorn hämtade från den privata), moderna resursstyrningskoncept (som Economic Value Added, Shareholder Value och Balanced Scorecard), Lean-konceptet (en variant av Toyotas produktionssystem), branding (varumärkesbyggande), storytelling samt processorientering (som beskrivs under rubriken ”från ’silo’ till processbaserad organisation”). Naturligtvis dyker TQM (offensiv kvalitetsutveckling) upp också och får både berättigad och, enligt min mening, mindre berättigad kritik.

Tre separata studier ligger till grund för diskussionerna. Det är en organisationsundersökning av två storföretag och deras tillämpning av organisationsidéer, en studie av fyra av världens största konsultföretag och en litteraturstudie av artiklar i Harvard Business Review och managementböcker.

Såväl teoretiker som praktiker bör studera och reflektera kring Röviks resonemang. I boken kombineras teoretiska resonemang, som ofta är insiktsfulla, med en bred bild av praktisk verksamhet. Det är en konceptuell bok om idéströmmar och ingen ”how-to-do”-bok. Men att känna till nya idéströmmar och få ett kritiskt och insiktsfullt förhållningssätt till dessa är mycket viktigt också för praktiker.

Fakta

Managementsamhället. Trender och idéer på 2000-talet

Författare: Kjell Arne Rövik Förlag: Liber Förlag ISBN 978-91-47-08799-0

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.