Recept för framgångsrika ledningsgrupper

Hur arbetar de bästa ledningsgrupperna? Det kan Bergsten & Bryngel organisation och ledarskap svara på. Under vintern har de genomfört en utvärdering av 30 ledningsgruppers arbete för att hitta de viktigaste faktorerna för att skapa ett effektivt arbete. Med stöd av forskning och intervjuer kom de slutligen fram till sex viktiga parametrar.

Så arbetar de bästa ledningsgrupperna:

* Gemensam målbild – hantera prioriteringskonflikterna.

* Chefens ledarskap – behöver vara ett teamledarskap.

* Gruppens samverkan – tillräcklig tillit och öppenhet.

* Arbetsformer – tydligt syfte och dynamiska former i arbetet.

* Rätt kompetenser och personligheter – olikheter i kompetenser och hur var och en bidrar och samverkar.

* Utbyte med omvärlden – rikligt utbyte med omvärlden och organisationen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.