Redovisningsbyråer satsar på ISO-certifiering

Antalet svenska redovisningsbyråer med kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2000 växer. Totalt är nu 27 redovisningsbyråer över hela landet certifierade efter en gruppcertifieringen genomförd i samarbete med branschorganisation Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. SRF:s VD, Mats Dahlberg menar att de företag som ISO-certifierar sig tar ett övergripande ansvar för hela sin verksamhet och produktion, och att det är något som är mycket positivt både för byråer och för byråernas kunder.

En redovisnings- och revisionsbyrå som är ISO-certifierad kontrolleras fortlöpande av SRF:s interna revisorer och av fristående ackrediterat certifieringsorgan. På sikt kommer denna kontrollverksamhet att omfatta en stor del av Sveriges redovisnings- och revisionsbyråer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.